AcasăGramaticăGrammar worksheets and testBeginnerTrecutul simplu

Trecutul simplu

(Past simple)


Introducere

Folosim trecutul simplu pentru a vorbi despre:
Putem preciza când sau pentru cât timp au avut loc aceste acțiuni.

Exemple:

Partea I – Forma afirmativă a trecutului simplu

Verbele regulate primesc terminația "–ed" la trecutul simplu.

De exemplu:
I
You
He / She / It
We
They
walked to the office.
played tennis.
laughed.
washed the car.
(worry =) worried all day.

Verbele neregulate la timpul trecut simplu sunt diferite și trebuie învățate separat!

De exemplu:
I
You
He / She / It
We
They
fell off the wall.
forgot the keys.
left work early.
bought some new clothes.

Câteva verbe neregulate uzuale:

Trecutul simplu
I
You
He / She / It
We
They
did do
got get
went go
had have
heard hear
knew know
left leave
made make
said say
saw see
told tell
won win

Exerciții

 • My mother shopping yesterday. (go)
   
 • We in an apartment in Thailand. (stay)
   
 • Bob to the meeting by train. (travel)
   
 • I the news on the radio. (hear)
   

Partea a II-a – Forma negativă a trecutului simplu

Pentru a crea o propoziție la forma negativă folosim
"didn't (did not)" + infinitivul verbului principal (fără "to")


De exemplu:
I
You
He / She / It
We
They
didn't buy any new shoes.
go to work yesterday.
play badminton last night.

Exerciții

 • Sarah the competition. (win)
   
 • We soup for dinner last night. (have)
   
 • They about the accident. (know)
   
 • I help with the project. (need)
   

Partea a III-a – Forma interogativă a trecutului simplu

Pentru a formula o întrebare folosim
"did" + infinitivul verbului principal (fără "to")

Nu uitați să folosiți "did" înainte de subiect: "Did you", "Did he"

Did you ask her to the party? Yes, I did. / No, I didn't (did not).
Did he visit the office yesterday? Yes, he did. / No, he didn't (did not).
Did they buy a new house? Yes, they did. / No, they didn't (did not).

Exerciții

 • you the quiz? (complete)
   
 • he you? (phone)
   
 • they your friends? (meet)
   
 • the film late? (finish)
   

Exerciții suplimentareVerificați răspunsurile


Grammar
 

Grammar


Identificați rapid și concentrați-vă asupra problemelor de gramatică:
Improve your grammar
Vocabulary
 

Vocabular


Extindeți-vă vocabularul folosind cei trei antrenori de vocabular:Practice your spelling using our three spelling tests:
Lecții de vocabular
Video lessons
 

Lecții video


Concentrați-vă pe anumite zone din engleza pentru afaceri folosind lecțiile noastre video:
 
Participați la o lecție video