Στη θάλασσα

At the seaside

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Στην παραλία

On the beach


Τα αποτελέσματά σας Λεξιλόγιο Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a beach παραλία ‘When I’m on holiday I like to go for walks on the beach.’

0/0

a sandcastle κάστρο στην άμμο ‘We built a large sandcastle on the beach.’

0/0

an ice cream παγωτό ‘I’ll buy us some ice creams from the kiosk.’

0/0

sand άμμος ‘My shoes are covered in sand after I went for a walk on the beach.’

0/0

sandy αμμώδης ‘This is the closest sandy beach to Newcastle.’

0/0

a pier προβλήτα ‘There is an amusement arcade on the pier.’

0/0

a promenade περίπατος ‘Let’s go for a walk on the promenade.’

0/0

the seafront η παραλία ‘You can buy postcards and souvenirs on the seafront.’

Τα αποτελέσματά σας Λεξιλόγιο, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a beach
παραλία
‘When I’m on holiday I like to go for walks on the beach.’

0/0

a sandcastle
κάστρο στην άμμο
‘We built a large sandcastle on the beach.’

0/0

an ice cream
παγωτό
‘I’ll buy us some ice creams from the kiosk.’

0/0

sand
άμμος
‘My shoes are covered in sand after I went for a walk on the beach.’

0/0

sandy
αμμώδης
‘This is the closest sandy beach to Newcastle.’

0/0

a pier
προβλήτα
‘There is an amusement arcade on the pier.’

0/0

a promenade
περίπατος
‘Let’s go for a walk on the promenade.’

0/0

the seafront
η παραλία
‘You can buy postcards and souvenirs on the seafront.’

Κατά μήκος της ακτής

Along the coast


Τα αποτελέσματά σας Λεξιλόγιο Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a coast ακτή ‘They are going for a walk along the coast.’

0/0

a cliff γκρεμός ‘We could see the cliffs from the pier.’

0/0

a harbour λιμανάκι ‘There’s a small fishing harbour further along the coast.’

American English = ‘harbor’

0/0

a port λιμάνι ‘The ferry should reach the next port by 8p.m.’

0/0

a jetty μόλος ‘We’ll moor alongside the jetty and walk into town.’

Τα αποτελέσματά σας Λεξιλόγιο, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a coast
ακτή
‘They are going for a walk along the coast.’

0/0

a cliff
γκρεμός
‘We could see the cliffs from the pier.’

0/0

a harbour
λιμανάκι
‘There’s a small fishing harbour further along the coast.’

American English = ‘harbor’

0/0

a port
λιμάνι
‘The ferry should reach the next port by 8p.m.’

0/0

a jetty
μόλος
‘We’ll moor alongside the jetty and walk into town.’Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής