Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Συζητώντας για μέρη Στη θάλασσα

Στη θάλασσα

At the seaside

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Στην παραλία

On the beach


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a beach παραλία ‘When I’m on holiday I like to go for walks on the beach.’

0/0

a sandcastle κάστρο στην άμμο ‘We built a large sandcastle on the beach.’

0/0

an ice cream παγωτό ‘I’ll buy us some ice creams from the kiosk.’

0/0

sand άμμος ‘My shoes are covered in sand after I went for a walk on the beach.’

0/0

sandy αμμώδης ‘This is the closest sandy beach to Newcastle.’

0/0

a pier προβλήτα ‘There is an amusement arcade on the pier.’

0/0

a promenade περίπατος ‘Let’s go for a walk on the promenade.’

0/0

the seafront η παραλία ‘You can buy postcards and souvenirs on the seafront.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a beach
παραλία
‘When I’m on holiday I like to go for walks on the beach.’

0/0

a sandcastle
κάστρο στην άμμο
‘We built a large sandcastle on the beach.’

0/0

an ice cream
παγωτό
‘I’ll buy us some ice creams from the kiosk.’

0/0

sand
άμμος
‘My shoes are covered in sand after I went for a walk on the beach.’

0/0

sandy
αμμώδης
‘This is the closest sandy beach to Newcastle.’

0/0

a pier
προβλήτα
‘There is an amusement arcade on the pier.’

0/0

a promenade
περίπατος
‘Let’s go for a walk on the promenade.’

0/0

the seafront
η παραλία
‘You can buy postcards and souvenirs on the seafront.’

Κατά μήκος της ακτής

Along the coast


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a coast ακτή ‘They are going for a walk along the coast.’

0/0

a cliff γκρεμός ‘We could see the cliffs from the pier.’

0/0

a harbour λιμανάκι ‘There’s a small fishing harbour further along the coast.’

American English = ‘harbor’

0/0

a port λιμάνι ‘The ferry should reach the next port by 8p.m.’

0/0

a jetty μόλος ‘We’ll moor alongside the jetty and walk into town.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a coast
ακτή
‘They are going for a walk along the coast.’

0/0

a cliff
γκρεμός
‘We could see the cliffs from the pier.’

0/0

a harbour
λιμανάκι
‘There’s a small fishing harbour further along the coast.’

American English = ‘harbor’

0/0

a port
λιμάνι
‘The ferry should reach the next port by 8p.m.’

0/0

a jetty
μόλος
‘We’ll moor alongside the jetty and walk into town.’


Αυτό το φύλλο εργασίας είναι μέρος της γενικής εκπαίδευσης που παρέχουμε για το Λεξιλόγιο των Αγγλικών. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα του test λεξιλογίου, παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή έναν Επαγγελματικό λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμόΕκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής