Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Συζητώντας για μέρη Πόλεις και μεγαλουπόλεις

Towns and cities

Πόλεις και μεγαλουπόλεις

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Towns and cities

Πόλεις και μεγαλουπόλεις


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a hamlet χωριουδάκι “I live in a hamlet where there are only half a dozen houses.”

0/0

a village χωριό “I live in a village with a pub, a church, a post office and about 200 houses.”

0/0

a town πόλη “I live in a small town with a population of around 20,000.”

0/0

a city μεγάλη πόλη “London is a city in the south east of England, on the banks of the River Thames.”

0/0

a capital city πρωτεύουσα “Rome is the capital city of Italy.” “London is the capital city of England and the United Kingdom.“

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a hamlet
χωριουδάκι
“I live in a hamlet where there are only half a dozen houses.”

0/0

a village
χωριό
“I live in a village with a pub, a church, a post office and about 200 houses.”

0/0

a town
πόλη
“I live in a small town with a population of around 20,000.”

0/0

a city
μεγάλη πόλη
“London is a city in the south east of England, on the banks of the River Thames.”

0/0

a capital city
πρωτεύουσα
“Rome is the capital city of Italy.” “London is the capital city of England and the United Kingdom.“

Parts of a city

Μέρη μιας πόλης


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a city centre κέντρο της πόλης “She lives close to the city centre.”

0/0

a suburb προάστιο “They live in the suburbs.”

“I live in a suburb of Liverpool.”

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a city centre
κέντρο της πόλης
“She lives close to the city centre.”

0/0

a suburb
προάστιο
“They live in the suburbs.”

“I live in a suburb of Liverpool.”

Places to visit

Μέρη να επισκευτείς


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a cash machine μηχάνημα μετρητών “There’s a cash machine in the supermarket on the corner and another one outside the building society.”

Also: “an ATM”

0/0

a cinema κινηματογράφος “There are three screens at the cinema.”

0/0

a doctor's surgery χειρουργείο “The doctor’s surgery is on the left, after the traffic lights.”

0/0

a fire station πυροσβεστικός σταθμός “The closest fire station is three miles away.”

0/0

a fish and chip shop εστιατόριομε ψάρι και πατάτες “There’s a fish and chip shop at the end of the road.”

0/0

a hospital νοσοκομείο “I fell and broke my ankle and had to go to hospital.”

0/0

a market αγορά “There’s a fruit and vegetable market in the town centre.”

0/0

a police station αστυνομικό τμήμα “Someone found my passport and handed it in at the police station.”

0/0

a post office ταχυδρομείο “I need to stop off at the post office on the way to buy some envelopes and stamps.”

0/0

a pub ταβέρνα “We can meet in the pub on the corner after lunch to talk through the plans.”

0/0

a restaurant εστιατόριο “A new Italian restaurant has just opened in the town centre.”

0/0

a sports centre αθλητικό κέντρο “The sports centre is opposite the cinema.”

0/0

a theatre θέατρο “We are going to the theatre tonight to see a play that has just opened.”

0/0

a tourist attraction τουριστικό έκθεμα “There are many tourist attractions in Paris.”

0/0

a town hall δημαρχείο “The local government is based in the town hall”

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a cash machine
μηχάνημα μετρητών
“There’s a cash machine in the supermarket on the corner and another one outside the building society.”

Also: “an ATM”

0/0

a cinema
κινηματογράφος
“There are three screens at the cinema.”

0/0

a doctor's surgery
χειρουργείο
“The doctor’s surgery is on the left, after the traffic lights.”

0/0

a fire station
πυροσβεστικός σταθμός
“The closest fire station is three miles away.”

0/0

a fish and chip shop
εστιατόριομε ψάρι και πατάτες
“There’s a fish and chip shop at the end of the road.”

0/0

a hospital
νοσοκομείο
“I fell and broke my ankle and had to go to hospital.”

0/0

a market
αγορά
“There’s a fruit and vegetable market in the town centre.”

0/0

a police station
αστυνομικό τμήμα
“Someone found my passport and handed it in at the police station.”

0/0

a post office
ταχυδρομείο
“I need to stop off at the post office on the way to buy some envelopes and stamps.”

0/0

a pub
ταβέρνα
“We can meet in the pub on the corner after lunch to talk through the plans.”

0/0

a restaurant
εστιατόριο
“A new Italian restaurant has just opened in the town centre.”

0/0

a sports centre
αθλητικό κέντρο
“The sports centre is opposite the cinema.”

0/0

a theatre
θέατρο
“We are going to the theatre tonight to see a play that has just opened.”

0/0

a tourist attraction
τουριστικό έκθεμα
“There are many tourist attractions in Paris.”

0/0

a town hall
δημαρχείο
“The local government is based in the town hall”

Other vocabulary

Άλλο Λεξιλόγιο


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a mayor δήμαρχος “Some towns and cities have a mayor.”

0/0

population πληθυσμός “This city has a population of over a million people.”

0/0

a sightseeing tour περιήγηση στα αξιοθέατα “We’re going on a sightseeing tour tomorrow.”

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a mayor
δήμαρχος
“Some towns and cities have a mayor.”

0/0

population
πληθυσμός
“This city has a population of over a million people.”

0/0

a sightseeing tour
περιήγηση στα αξιοθέατα
“We’re going on a sightseeing tour tomorrow.”


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής