Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Συζητώντας για μέρη Πόλεις και μεγαλουπόλεις

Πόλεις και μεγαλουπόλεις

Towns and cities

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Πόλεις και μεγαλουπόλεις

Towns and cities


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a hamlet χωριουδάκι ‘I live in a hamlet where there are only half a dozen houses.’

0/0

a village χωριό ‘I live in a village with a pub, a church, a post office and about 200 houses.’

0/0

a town πόλη ‘I live in a small town with a population of around 20,000.’

0/0

a city μεγάλη πόλη ‘London is a city in the south east of England, on the banks of the River Thames.’

0/0

a capital city πρωτεύουσα ‘Rome is the capital city of Italy.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a hamlet
χωριουδάκι
‘I live in a hamlet where there are only half a dozen houses.’

0/0

a village
χωριό
‘I live in a village with a pub, a church, a post office and about 200 houses.’

0/0

a town
πόλη
‘I live in a small town with a population of around 20,000.’

0/0

a city
μεγάλη πόλη
‘London is a city in the south east of England, on the banks of the River Thames.’

0/0

a capital city
πρωτεύουσα
‘Rome is the capital city of Italy.’

Μέρη μιας πόλης

Parts of a city


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a city centre κέντρο της πόλης ‘She lives close to the city centre.’

American English = ‘center’

0/0

a suburb προάστιο ‘I live in a suburb of Liverpool.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a city centre
κέντρο της πόλης
‘She lives close to the city centre.’

American English = ‘center’

0/0

a suburb
προάστιο
‘I live in a suburb of Liverpool.’

Μέρη να επισκευτείς

Places to visit


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a cash machine μηχάνημα μετρητών ‘There’s a cash machine in the supermarket on the corner and another one outside the station.’

Also: ‘an ATM’

0/0

a cinema κινηματογράφος ‘There are three screens at the cinema.’

American English = ‘movie theater’

0/0

a doctor's surgery χειρουργείο ‘The doctor’s surgery is on the left, after the traffic lights.’

American English = ‘a doctor's office’

0/0

an estate agent's ένα μεσιτικό γραφείο ‘I’m going to the estate agent’s to discuss putting my property on the market.’

0/0

a fire station πυροσβεστικός σταθμός ‘The closest fire station is three miles away.’

0/0

a fish and chip shop εστιατόριομε ψάρι και πατάτες ‘There’s a fish and chip shop at the end of the road.’

0/0

a hospital νοσοκομείο ‘I fell and broke my ankle and had to go to hospital.’

0/0

a market αγορά ‘There’s a fruit and vegetable market in the town centre.’

0/0

a police station αστυνομικό τμήμα ‘Someone found my passport and handed it in at the police station.’

0/0

a post office ταχυδρομείο ‘I need to stop off at the post office on the way to buy some envelopes and stamps.’

0/0

a pub ταβέρνα ‘We can meet in the pub by the river after lunch to talk through the plans.’

Short form of ‘public house’

0/0

a restaurant εστιατόριο ‘A new Italian restaurant has just opened in the town centre.’

0/0

a sports centre αθλητικό κέντρο ‘The sports centre is opposite the cinema.’

0/0

a theatre θέατρο ‘We are going to the theatre tonight to see a play that has just opened.’

0/0

a tourist attraction τουριστικό έκθεμα ‘There are many tourist attractions in Paris.’

0/0

a town hall δημαρχείο ‘The local government is based in the town hall’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a cash machine
μηχάνημα μετρητών
‘There’s a cash machine in the supermarket on the corner and another one outside the station.’

Also: ‘an ATM’

0/0

a cinema
κινηματογράφος
‘There are three screens at the cinema.’

American English = ‘movie theater’

0/0

a doctor's surgery
χειρουργείο
‘The doctor’s surgery is on the left, after the traffic lights.’

American English = ‘a doctor's office’

0/0

an estate agent's
ένα μεσιτικό γραφείο
‘I’m going to the estate agent’s to discuss putting my property on the market.’

0/0

a fire station
πυροσβεστικός σταθμός
‘The closest fire station is three miles away.’

0/0

a fish and chip shop
εστιατόριομε ψάρι και πατάτες
‘There’s a fish and chip shop at the end of the road.’

0/0

a hospital
νοσοκομείο
‘I fell and broke my ankle and had to go to hospital.’

0/0

a market
αγορά
‘There’s a fruit and vegetable market in the town centre.’

0/0

a police station
αστυνομικό τμήμα
‘Someone found my passport and handed it in at the police station.’

0/0

a post office
ταχυδρομείο
‘I need to stop off at the post office on the way to buy some envelopes and stamps.’

0/0

a pub
ταβέρνα
‘We can meet in the pub by the river after lunch to talk through the plans.’

Short form of ‘public house’

0/0

a restaurant
εστιατόριο
‘A new Italian restaurant has just opened in the town centre.’

0/0

a sports centre
αθλητικό κέντρο
‘The sports centre is opposite the cinema.’

0/0

a theatre
θέατρο
‘We are going to the theatre tonight to see a play that has just opened.’

0/0

a tourist attraction
τουριστικό έκθεμα
‘There are many tourist attractions in Paris.’

0/0

a town hall
δημαρχείο
‘The local government is based in the town hall’

Άλλο Λεξιλόγιο

Other vocabulary


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a mayor δήμαρχος ‘Some towns and cities have a mayor.’

0/0

population πληθυσμός ‘This city has a population of over a million people.’

0/0

a sightseeing tour περιήγηση στα αξιοθέατα ‘We’re going on a sightseeing tour tomorrow.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a mayor
δήμαρχος
‘Some towns and cities have a mayor.’

0/0

population
πληθυσμός
‘This city has a population of over a million people.’

0/0

a sightseeing tour
περιήγηση στα αξιοθέατα
‘We’re going on a sightseeing tour tomorrow.’


Αυτό το φύλλο εργασίας είναι μέρος της γενικής εκπαίδευσης που παρέχουμε για το Λεξιλόγιο των Αγγλικών. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα του test λεξιλογίου, παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή έναν Επαγγελματικό λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμό


Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής