Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Μεταφορές Ταξιδεύοντας στον αέρα

Ταξιδεύοντας στον αέρα

Travelling by air

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Ταξιδεύοντας στον αέρα

Travelling by air


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

an aeroplane αεροπλάνο ‘The aeroplane took off just after 4 p.m.’

Often shortened to: ‘a plane‘; American English = ‘an airplane’

0/0

an airport αεροδρόμιο ‘We arrived at the airport twenty minutes before our flight was due to leave.’

0/0

an aircraft αεροσκάφος ‘This aircraft was built ten years ago.’

0/0

a boarding pass κάρτα επιβίβασης ‘I think I've lost my boarding pass on the way here. Please could I have another?’

0/0

to board a flight επιβιβάζομαι σε μια πτήση ‘The flight will be ready for boarding in approximately twenty minutes. Please remain in your seats until then.’

0/0

to book a flight κάνω κράτηση σε μια πτήση ‘I’ve just booked a flight to go home for the weekend.’

0/0

a co-pilot συγκυβερνήτης ‘The co-pilot made a passenger announcement.’

0/0

a flight attendant αεροσυνοδός ‘There were three flight attendants on board the flight.’

0/0

to fly an airplane οδηγώ ένα αεροπλάνο ‘I'm a pilot. Today I flew an aircraft to Helsinki.’

0/0

a gate πύλη ‘We need to hurry up. The flight closes in ten minutes, and we'll need at least five minutes to get to the gate.’

0/0

to land προσγειώνομαι ‘We'll be landing in ten minutes.’

0/0

to land an airplane προσγειώνω ένα αεροπλάνο ‘The pilot landed the aeroplane.’

0/0

to miss a flight χάνω μια πτήση ‘My taxi was delayed in traffic on the way to the airport, and I missed my flight.’

0/0

to take a flight παίρνω μια πτήση ‘We took a flight from Melbourne to Sydney.’

0/0

to take off απογειώνομαι ‘We took off around 10 a.m. and landed an hour later in Bucharest.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

an aeroplane
αεροπλάνο
‘The aeroplane took off just after 4 p.m.’

Often shortened to: ‘a plane‘; American English = ‘an airplane’

0/0

an airport
αεροδρόμιο
‘We arrived at the airport twenty minutes before our flight was due to leave.’

0/0

an aircraft
αεροσκάφος
‘This aircraft was built ten years ago.’

0/0

a boarding pass
κάρτα επιβίβασης
‘I think I've lost my boarding pass on the way here. Please could I have another?’

0/0

to board a flight
επιβιβάζομαι σε μια πτήση
‘The flight will be ready for boarding in approximately twenty minutes. Please remain in your seats until then.’

0/0

to book a flight
κάνω κράτηση σε μια πτήση
‘I’ve just booked a flight to go home for the weekend.’

0/0

a co-pilot
συγκυβερνήτης
‘The co-pilot made a passenger announcement.’

0/0

a flight attendant
αεροσυνοδός
‘There were three flight attendants on board the flight.’

0/0

to fly an airplane
οδηγώ ένα αεροπλάνο
‘I'm a pilot. Today I flew an aircraft to Helsinki.’

0/0

a gate
πύλη
‘We need to hurry up. The flight closes in ten minutes, and we'll need at least five minutes to get to the gate.’

0/0

to land
προσγειώνομαι
‘We'll be landing in ten minutes.’

0/0

to land an airplane
προσγειώνω ένα αεροπλάνο
‘The pilot landed the aeroplane.’

0/0

to miss a flight
χάνω μια πτήση
‘My taxi was delayed in traffic on the way to the airport, and I missed my flight.’

0/0

to take a flight
παίρνω μια πτήση
‘We took a flight from Melbourne to Sydney.’

0/0

to take off
απογειώνομαι
‘We took off around 10 a.m. and landed an hour later in Bucharest.’


Αυτό το φύλλο εργασίας είναι μέρος της γενικής εκπαίδευσης που παρέχουμε για το Λεξιλόγιο των Αγγλικών. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα του test λεξιλογίου, παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή έναν Επαγγελματικό λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμόΕκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής