Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Συζητώντας για μέρη Στο πανεπιστήμιο

Στο πανεπιστήμιο

At university

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Στο πανεπιστήμιο

At university


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a classroom αίθουσα διδασκαλίας ‘The classroom isn’t big enough to accommodate all the students on the course.’

0/0

a lab εργαστήριο ‘As part of my chemistry course, I spend an afternoon a week in the lab carrying out experiments.’

0/0

a lecture διάλεξη ‘I found this morning’s lecture really interesting.’

0/0

a lecture theatre αμφιθέατρο ‘Which lecture theatre is this afternoon’s lecture in?’

0/0

a lecturer λέκτορας ‘I work as a lecturer at a university.’

0/0

a postgraduate student μεταπτυχιακός φοιτητής ‘I’m a postgraduate student studying for a master’s in economics.’

0/0

a seminar σεμινάριο ‘I’m preparing for a seminar next week on marketing.’

0/0

a student φοιτητής ‘I’m a student. I’m studying geology at university.’

0/0

a student union building κτήριο φοιτητικής οργάνωσης ‘We’re going for a meal in the student union building.’

0/0

to graduate παίρνω πτυχίο ‘I sat my final exam this week and hope to graduate in August.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a classroom
αίθουσα διδασκαλίας
‘The classroom isn’t big enough to accommodate all the students on the course.’

0/0

a lab
εργαστήριο
‘As part of my chemistry course, I spend an afternoon a week in the lab carrying out experiments.’

0/0

a lecture
διάλεξη
‘I found this morning’s lecture really interesting.’

0/0

a lecture theatre
αμφιθέατρο
‘Which lecture theatre is this afternoon’s lecture in?’

0/0

a lecturer
λέκτορας
‘I work as a lecturer at a university.’

0/0

a postgraduate student
μεταπτυχιακός φοιτητής
‘I’m a postgraduate student studying for a master’s in economics.’

0/0

a seminar
σεμινάριο
‘I’m preparing for a seminar next week on marketing.’

0/0

a student
φοιτητής
‘I’m a student. I’m studying geology at university.’

0/0

a student union building
κτήριο φοιτητικής οργάνωσης
‘We’re going for a meal in the student union building.’

0/0

to graduate
παίρνω πτυχίο
‘I sat my final exam this week and hope to graduate in August.’


Αυτό το φύλλο εργασίας είναι μέρος της γενικής εκπαίδευσης που παρέχουμε για το Λεξιλόγιο των Αγγλικών. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα του test λεξιλογίου, παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή έναν Επαγγελματικό λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμό


Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής