Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Αριθμοί Κλάσματα

Κλάσματα

Fractions

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Κλάσματα

Fractions


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a half ένα δεύτερο ‘Around a half of respondents stated they are looking for a new job.’

0/0

a third ένα τρίτο ‘Exports represent over a third of our sales.’

0/0

two thirds δύο τρίτα ‘Property costs represent around two thirds of our cost base.’

0/0

a quarter ένα τέταρτο ‘In a recent survey, a quarter of respondents said they intend to buy a new car in the next twelve months.’

0/0

three quarters τρία τέταρτα ‘We make three quarters of our annual sales in the last three months of the year.’

0/0

a fifth ένα πέμπτο ‘A fifth of our new recruits are engineers.’

0/0

two fifths δύο πέμπτα ‘The conference hall was around two fifths full.’

0/0

a sixth ένα έκτο ‘Around a sixth of our customers are engineers.’

0/0

a tenth ένα δέκατο ‘A tenth of our customers order by telephone.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a half
ένα δεύτερο
‘Around a half of respondents stated they are looking for a new job.’

0/0

a third
ένα τρίτο
‘Exports represent over a third of our sales.’

0/0

two thirds
δύο τρίτα
‘Property costs represent around two thirds of our cost base.’

0/0

a quarter
ένα τέταρτο
‘In a recent survey, a quarter of respondents said they intend to buy a new car in the next twelve months.’

0/0

three quarters
τρία τέταρτα
‘We make three quarters of our annual sales in the last three months of the year.’

0/0

a fifth
ένα πέμπτο
‘A fifth of our new recruits are engineers.’

0/0

two fifths
δύο πέμπτα
‘The conference hall was around two fifths full.’

0/0

a sixth
ένα έκτο
‘Around a sixth of our customers are engineers.’

0/0

a tenth
ένα δέκατο
‘A tenth of our customers order by telephone.’


Αυτό το φύλλο εργασίας είναι μέρος της γενικής εκπαίδευσης που παρέχουμε για το Λεξιλόγιο των Αγγλικών. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα του test λεξιλογίου, παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή έναν Επαγγελματικό λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμόΕκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής