Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Συζητώντας για ανθρώπους Ανθρώπινα χαρακτηριστικά - αρνητικά

Ανθρώπινα χαρακτηριστικά - αρνητικά

Human qualities – negative

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Επίθετα που χρησιμοποιούμε

Adjectives in use


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to be arrogant είμαι αλαζονικός ‘They were rather arrogant towards the suppliers.’

0/0

to be dishonest είμαι ανέντιμος ‘The behaviour of one of the companies working on the project was somewhat dishonest.’

0/0

to be disrespectful είμαι ασεβής ‘The customer complained because he thought the sales assistant had been disrespectful.’

0/0

to be impolite είμαι αγενής ‘It’s impolite to be late to a meeting.’

0/0

to be lazy είμαι τεμπέλης ‘He should have repaired the coffee machine last week, but he’s too lazy.’

0/0

to be nasty είμαι κακοήθης ‘Some of the feedback comments we received were quite nasty.’

0/0

to be pessimistic είμαι απαισιόδοξος ‘I’m quite pessimistic we’ll be able to sell the division this year. I think it’ll take another 18 months at least.’

0/0

to be rude είμαι αγενής ‘She was quite rude to the driver.’

0/0

to be unfriendly είμαι εχθρικός ‘The shop staff were really unfriendly. I’ll shop elsewhere next time.’

0/0

to be unhelpful είμαι απρόθυμος να βοηθήσω ‘The sales assistant was particularly unhelpful. I won’t shop there again.’

0/0

to be unreliable είμαι αναξιόπιστος ‘Their prices are low, but the installation team isn’t very reliable.’

0/0

to be untrustworthy είμαι αναξιόπιστος ‘I don’t think he’s very trustworthy. I’d rather deliver the parcel myself.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to be arrogant
είμαι αλαζονικός
‘They were rather arrogant towards the suppliers.’

0/0

to be dishonest
είμαι ανέντιμος
‘The behaviour of one of the companies working on the project was somewhat dishonest.’

0/0

to be disrespectful
είμαι ασεβής
‘The customer complained because he thought the sales assistant had been disrespectful.’

0/0

to be impolite
είμαι αγενής
‘It’s impolite to be late to a meeting.’

0/0

to be lazy
είμαι τεμπέλης
‘He should have repaired the coffee machine last week, but he’s too lazy.’

0/0

to be nasty
είμαι κακοήθης
‘Some of the feedback comments we received were quite nasty.’

0/0

to be pessimistic
είμαι απαισιόδοξος
‘I’m quite pessimistic we’ll be able to sell the division this year. I think it’ll take another 18 months at least.’

0/0

to be rude
είμαι αγενής
‘She was quite rude to the driver.’

0/0

to be unfriendly
είμαι εχθρικός
‘The shop staff were really unfriendly. I’ll shop elsewhere next time.’

0/0

to be unhelpful
είμαι απρόθυμος να βοηθήσω
‘The sales assistant was particularly unhelpful. I won’t shop there again.’

0/0

to be unreliable
είμαι αναξιόπιστος
‘Their prices are low, but the installation team isn’t very reliable.’

0/0

to be untrustworthy
είμαι αναξιόπιστος
‘I don’t think he’s very trustworthy. I’d rather deliver the parcel myself.’

Ουσιαστικά

Nouns


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

arrogance αλαζονία ‘I think the root cause of the problem is arrogance on the part of the project management team.’

0/0

dishonesty ατιμία ‘We lost the contract as a result of his dishonesty.’

0/0

disrespect ασέβεια ‘The lack of communication was interpreted as disrespect.’

0/0

laziness τεμπελιά ‘They displayed a certain degree of laziness in their approach to the project.’

0/0

nastiness κακοήθεια ‘The tone of the letter displayed a certain degree of nastiness.’

0/0

pessimism απαισιοδοξία ‘There’s a lot of pessimism among the team at the moment.’

0/0

rudeness αγένεια ‘I can’t stand rudeness.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

arrogance
αλαζονία
‘I think the root cause of the problem is arrogance on the part of the project management team.’

0/0

dishonesty
ατιμία
‘We lost the contract as a result of his dishonesty.’

0/0

disrespect
ασέβεια
‘The lack of communication was interpreted as disrespect.’

0/0

laziness
τεμπελιά
‘They displayed a certain degree of laziness in their approach to the project.’

0/0

nastiness
κακοήθεια
‘The tone of the letter displayed a certain degree of nastiness.’

0/0

pessimism
απαισιοδοξία
‘There’s a lot of pessimism among the team at the moment.’

0/0

rudeness
αγένεια
‘I can’t stand rudeness.’


Αυτό το φύλλο εργασίας είναι μέρος της γενικής εκπαίδευσης που παρέχουμε για το Λεξιλόγιο των Αγγλικών. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα του test λεξιλογίου, παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή έναν Επαγγελματικό λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμόΕκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής