Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Συζητώντας για ανθρώπους Ανθρώπινα χαρακτηριστικά - αρνητικά

Human qualities – negative

Ανθρώπινα χαρακτηριστικά - αρνητικά

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Adjectives in use

Επίθετα που χρησιμοποιούμε


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to be arrogant είμαι αλαζονικός

0/0

to be dishonest είμαι ανέντιμος

0/0

to be disrespectful είμαι ασεβής

0/0

to be impolite είμαι αγενής

0/0

to be lazy είμαι τεμπέλης

0/0

to be nasty είμαι κακοήθης

0/0

to be pessimistic είμαι απαισιόδοξος

0/0

to be rude είμαι αγενής

0/0

to be unfriendly είμαι εχθρικός

0/0

to be unhelpful είμαι απρόθυμος να βοηθήσω

0/0

to be unreliable είμαι αναξιόπιστος

0/0

to be untrustworthy είμαι αναξιόπιστος
Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to be arrogant
είμαι αλαζονικός

0/0

to be dishonest
είμαι ανέντιμος

0/0

to be disrespectful
είμαι ασεβής

0/0

to be impolite
είμαι αγενής

0/0

to be lazy
είμαι τεμπέλης

0/0

to be nasty
είμαι κακοήθης

0/0

to be pessimistic
είμαι απαισιόδοξος

0/0

to be rude
είμαι αγενής

0/0

to be unfriendly
είμαι εχθρικός

0/0

to be unhelpful
είμαι απρόθυμος να βοηθήσω

0/0

to be unreliable
είμαι αναξιόπιστος

0/0

to be untrustworthy
είμαι αναξιόπιστος

Adjectives in use

Ουσιαστικά


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

arrogance αλαζονία

0/0

dishonesty ατιμία

0/0

disrespect ασέβεια

0/0

laziness τεμπελιά

0/0

nastiness κακοήθεια

0/0

pessimism απαισιοδοξία

0/0

rudeness αγένεια
Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

arrogance
αλαζονία

0/0

dishonesty
ατιμία

0/0

disrespect
ασέβεια

0/0

laziness
τεμπελιά

0/0

nastiness
κακοήθεια

0/0

pessimism
απαισιοδοξία

0/0

rudeness
αγένεια


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής