Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Μεταφορές Ταξιδεύοντας με το αυτοκίνητο

Ταξιδεύοντας με το αυτοκίνητο

Travelling by car

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Άδεια οδήγησης

Driving licence


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to take a driving test δίνω εξετάσεις οδήγησης ‘I'm taking my driving test next week.’

0/0

to pass a driving test περνάω τις εξετάσεις οδήγησης ‘I passed my driving test aged 18 but didn't start driving regularly until two years later.’

0/0

to hold a driving licence έχω άδεια οδήγησης ‘I don’t hold a driving licence; I’ve never learnt how to drive.’

American English = ‘a driving license’

0/0

to receive a speeding ticket παίρνω μία κλήση για υπερβολική ταχύτητα ‘I received two speeding tickets in the course of a week.’

0/0

penalty points βαθμοί ποινής ‘I have three penalty points on my licence.’

If you commit a traffic offence, penalty points are given to you. How many depends on the offence.
Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to take a driving test
δίνω εξετάσεις οδήγησης
‘I'm taking my driving test next week.’

0/0

to pass a driving test
περνάω τις εξετάσεις οδήγησης
‘I passed my driving test aged 18 but didn't start driving regularly until two years later.’

0/0

to hold a driving licence
έχω άδεια οδήγησης
‘I don’t hold a driving licence; I’ve never learnt how to drive.’

American English = ‘a driving license’

0/0

to receive a speeding ticket
παίρνω μία κλήση για υπερβολική ταχύτητα
‘I received two speeding tickets in the course of a week.’

0/0

penalty points
βαθμοί ποινής
‘I have three penalty points on my licence.’

If you commit a traffic offence, penalty points are given to you. How many depends on the offence.

Προβλήματα

Problems


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to break down χαλάω ‘One of our delivery vans has broken down.’

0/0

to get lost χάνομαι ‘The driver got lost, so the delivery arrived later than promised.’

0/0

to have a flat tyre παθαίνω λάστιχο ‘Sorry, I would have arrived on time, but I had a flat tyre.’

0/0

to have an accident έχω ένα ατύχημα ‘The delivery driver had an accident on the way to the depot.’

0/0

to be stuck in traffic κολλάω στην κίνηση ‘We were stuck in traffic for over three hours.’

0/0

a traffic jam κυκλοφιριακή συμφόρηση ‘There’s a football match taking place this afternoon, so there are a number of traffic jams near the stadium.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to break down
χαλάω
‘One of our delivery vans has broken down.’

0/0

to get lost
χάνομαι
‘The driver got lost, so the delivery arrived later than promised.’

0/0

to have a flat tyre
παθαίνω λάστιχο
‘Sorry, I would have arrived on time, but I had a flat tyre.’

0/0

to have an accident
έχω ένα ατύχημα
‘The delivery driver had an accident on the way to the depot.’

0/0

to be stuck in traffic
κολλάω στην κίνηση
‘We were stuck in traffic for over three hours.’

0/0

a traffic jam
κυκλοφιριακή συμφόρηση
‘There’s a football match taking place this afternoon, so there are a number of traffic jams near the stadium.’


Αυτό το φύλλο εργασίας είναι μέρος της γενικής εκπαίδευσης που παρέχουμε για το Λεξιλόγιο των Αγγλικών. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα του test λεξιλογίου, παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή έναν Επαγγελματικό λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμόΕκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής