Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Συζητώντας για ανθρώπους Διαθέσεις και συναισθήματα

Διαθέσεις και συναισθήματα

Moods and feelings

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Επίθετα που χρησιμοποιούμε

Adjectives in use


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to be afraid είμαι φοβισμένος ‘He’s afraid of spiders.’

0/0

to be angry είμαι θυμωμένος ‘She was quite angry when her car was stolen.’

0/0

to be anxious είμαι αγχωμένος ‘He is waiting to see whether he has passed the exam, so he is quite anxious at the moment.’

0/0

to be disappointed είμαι απογοητευμένος ‘I’m disappointed not to have passed the exam but will retake it in the summer.’

0/0

to be excited είμαι ενθουσιασμένος ‘I’m very excited to be starting a new job tomorrow.’

0/0

to be frightened είμαι τρομοκρατημένος ‘I am frightened of dogs.’

0/0

to be frustrated είμαι συγχισμένος ‘I’m frustrated not to have been able to buy everything I need today but will go back to the shops tomorrow.’

0/0

to be glad είμαι χαρούμενος ‘I’m glad you managed to find a new job.’

0/0

to be happy είμαι χαρούμενος ‘I’ve just been given a pay rise, so I’m very happy.’

0/0

to be hopeful είμαι ελπιδοφόρος ‘I’m hopeful our offer for the property will be accepted.’

0/0

to be nervous είμαι νευρικός ‘I’ve got an interview tomorrow for my dream job, so I’m quite nervous.’

0/0

to be sad είμαι λυπημένος ‘I was sad to learn of the factory closure - I had worked there for many years.’

0/0

to be scared είμαι τρομαγμένος ‘I’m scared I might have to sell my car if I can’t afford to repair it.’

0/0

to be surprised είμαι έκπληκτος ‘I’m not surprised he resigned. I don’t think he enjoyed working there.’

0/0

to be unhappy είμαι δυστυχισμένος ‘The team members are rather unhappy that the project has been delayed again’

0/0

to be worried είμαι ανήσυχος ‘I’m worried we’re not going to finish the project on time.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to be afraid
είμαι φοβισμένος
‘He’s afraid of spiders.’

0/0

to be angry
είμαι θυμωμένος
‘She was quite angry when her car was stolen.’

0/0

to be anxious
είμαι αγχωμένος
‘He is waiting to see whether he has passed the exam, so he is quite anxious at the moment.’

0/0

to be disappointed
είμαι απογοητευμένος
‘I’m disappointed not to have passed the exam but will retake it in the summer.’

0/0

to be excited
είμαι ενθουσιασμένος
‘I’m very excited to be starting a new job tomorrow.’

0/0

to be frightened
είμαι τρομοκρατημένος
‘I am frightened of dogs.’

0/0

to be frustrated
είμαι συγχισμένος
‘I’m frustrated not to have been able to buy everything I need today but will go back to the shops tomorrow.’

0/0

to be glad
είμαι χαρούμενος
‘I’m glad you managed to find a new job.’

0/0

to be happy
είμαι χαρούμενος
‘I’ve just been given a pay rise, so I’m very happy.’

0/0

to be hopeful
είμαι ελπιδοφόρος
‘I’m hopeful our offer for the property will be accepted.’

0/0

to be nervous
είμαι νευρικός
‘I’ve got an interview tomorrow for my dream job, so I’m quite nervous.’

0/0

to be sad
είμαι λυπημένος
‘I was sad to learn of the factory closure - I had worked there for many years.’

0/0

to be scared
είμαι τρομαγμένος
‘I’m scared I might have to sell my car if I can’t afford to repair it.’

0/0

to be surprised
είμαι έκπληκτος
‘I’m not surprised he resigned. I don’t think he enjoyed working there.’

0/0

to be unhappy
είμαι δυστυχισμένος
‘The team members are rather unhappy that the project has been delayed again’

0/0

to be worried
είμαι ανήσυχος
‘I’m worried we’re not going to finish the project on time.’

Ουσιαστικά

Nouns


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

anger θυμός ‘There was a lot of anger when the only supermarket in the town closed down.’

0/0

anxiety άγχος ‘There’s a high level of anxiety in the office at the moment as one of the company’s biggest projects has just been cancelled.’

0/0

disappointment απογοήτευση ‘Failing to get a place at my first choice of university was a great disappointment.’

0/0

excitement ενθουσιασμός ‘There was a sense of excitement in the office when the expansion plans were announced.’

0/0

fear φόβος ‘The fear is that we won’t be able to find an alternative supplier in time.’

0/0

fright φόβος ‘He reacted with fright when the washing machine made a loud noise.’

0/0

frustration σύγχιση ‘There’s a lot of frustration with the service levels we’ve received over the last three months. It’s likely that we’ll cancel the contract.’

0/0

happiness ευτυχία ‘The introduction of free lunches has increased levels of happiness in the office.’

0/0

hope ελπίδα ‘There’s a real sense of hope in the team now that we’ve secured sponsorship for next season.’

0/0

joy χαρά ‘It brings me great joy to announce that we’re through to next week’s final.’

0/0

sadness λύπη ‘He felt a sense of sadness when he learnt the news.’

0/0

sorrow πόνος ‘The sorrow they felt on learning the news was clear.’

0/0

surprise έκπληξη ‘They reacted with surprise when they heard the proposed price.’

0/0

worry ανησυχία ‘My biggest worry is that we won’t be able to replace the lost revenue.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

anger
θυμός
‘There was a lot of anger when the only supermarket in the town closed down.’

0/0

anxiety
άγχος
‘There’s a high level of anxiety in the office at the moment as one of the company’s biggest projects has just been cancelled.’

0/0

disappointment
απογοήτευση
‘Failing to get a place at my first choice of university was a great disappointment.’

0/0

excitement
ενθουσιασμός
‘There was a sense of excitement in the office when the expansion plans were announced.’

0/0

fear
φόβος
‘The fear is that we won’t be able to find an alternative supplier in time.’

0/0

fright
φόβος
‘He reacted with fright when the washing machine made a loud noise.’

0/0

frustration
σύγχιση
‘There’s a lot of frustration with the service levels we’ve received over the last three months. It’s likely that we’ll cancel the contract.’

0/0

happiness
ευτυχία
‘The introduction of free lunches has increased levels of happiness in the office.’

0/0

hope
ελπίδα
‘There’s a real sense of hope in the team now that we’ve secured sponsorship for next season.’

0/0

joy
χαρά
‘It brings me great joy to announce that we’re through to next week’s final.’

0/0

sadness
λύπη
‘He felt a sense of sadness when he learnt the news.’

0/0

sorrow
πόνος
‘The sorrow they felt on learning the news was clear.’

0/0

surprise
έκπληξη
‘They reacted with surprise when they heard the proposed price.’

0/0

worry
ανησυχία
‘My biggest worry is that we won’t be able to replace the lost revenue.’


Αυτό το φύλλο εργασίας είναι μέρος της γενικής εκπαίδευσης που παρέχουμε για το Λεξιλόγιο των Αγγλικών. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα του test λεξιλογίου, παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή έναν Επαγγελματικό λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμόΕκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής