Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Συζητώντας για ανθρώπους Γλώσσες

Γλώσσες

Languages

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Γλώσσες

Languages


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to speak a language μιλάω μια γλώσσα ‘I can speak four languages.’

0/0

How many languages can you speak? Πόσες γλώσσες μιλάς; ‘How many languages can you speak?’ ‘Two: English and French.’

0/0

to speak a language fluently μιλάω άνετα μια γλώσσα ‘I speak French fluently.’

0/0

to be bilingual είμαι δίγλωσσος ‘I grew up speaking both Spanish and Italian, so I’m bilingual.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to speak a language
μιλάω μια γλώσσα
‘I can speak four languages.’

0/0

How many languages can you speak?
Πόσες γλώσσες μιλάς;
‘How many languages can you speak?’ ‘Two: English and French.’

0/0

to speak a language fluently
μιλάω άνετα μια γλώσσα
‘I speak French fluently.’

0/0

to be bilingual
είμαι δίγλωσσος
‘I grew up speaking both Spanish and Italian, so I’m bilingual.’


Αυτό το φύλλο εργασίας είναι μέρος της γενικής εκπαίδευσης που παρέχουμε για το Λεξιλόγιο των Αγγλικών. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα του test λεξιλογίου, παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή έναν Επαγγελματικό λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμό


Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής