Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Τεχνολογία Το διαδίκτυο

Το διαδίκτυο

The internet

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Το διαδίκτυο

The internet


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to connect to the internet συνδέομαι στο διαδίκτυο ‘I need to connect to the internet to send an important mail.’

0/0

to surf the internet πλοηγούμαι στο διαδίκτυο ‘We need to stop surfing the internet and start work on writing the report.’

0/0

an internet connection διαδικτυακή σύνδεση ‘I think the internet connection is down. I can’t send any emails.’

0/0

broadband ευρυζωνικότητα ‘We’ve just upgraded to a faster broadband connection.’

0/0

a URL URL ‘Can you send me the URL for the article?’

URL = ‘uniform resource locator’

0/0

a server server ‘Our website will be down on Tuesday evening as the server is being upgraded.’

0/0

cloud-based services υπηρεσίες cloud ‘We’re increasingly moving to cloud-based services to reduce the number of servers we need to manage.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to connect to the internet
συνδέομαι στο διαδίκτυο
‘I need to connect to the internet to send an important mail.’

0/0

to surf the internet
πλοηγούμαι στο διαδίκτυο
‘We need to stop surfing the internet and start work on writing the report.’

0/0

an internet connection
διαδικτυακή σύνδεση
‘I think the internet connection is down. I can’t send any emails.’

0/0

broadband
ευρυζωνικότητα
‘We’ve just upgraded to a faster broadband connection.’

0/0

a URL
URL
‘Can you send me the URL for the article?’

URL = ‘uniform resource locator’

0/0

a server
server
‘Our website will be down on Tuesday evening as the server is being upgraded.’

0/0

cloud-based services
υπηρεσίες cloud
‘We’re increasingly moving to cloud-based services to reduce the number of servers we need to manage.’


Αυτό το φύλλο εργασίας είναι μέρος της γενικής εκπαίδευσης που παρέχουμε για το Λεξιλόγιο των Αγγλικών. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα του test λεξιλογίου, παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή έναν Επαγγελματικό λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμό


Σχετικά links


Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής