Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Συζητώντας για ανθρώπους Καθημερινή ρουτίνα

Daily routine

Καθημερινή ρουτίνα

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

In the morning

Το πρωί


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to wake up ξυπνάω “I usually wake up around 7am.”

0/0

to get up σηκώνομαι από το κρεβάτι “I get up at quarter past seven.”

0/0

to get dressed ντύνομαι “After getting dressed, I have breakfast and brush my teeth.”

0/0

to brush one's teeth βουρτσίζω τα δόντια μου “After getting dressed, I have breakfast and brush my teeth.”

0/0

to go to work πηγαίνω στη δουλειά “I go to work by bus.”

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to wake up
ξυπνάω
“I usually wake up around 7am.”

0/0

to get up
σηκώνομαι από το κρεβάτι
“I get up at quarter past seven.”

0/0

to get dressed
ντύνομαι
“After getting dressed, I have breakfast and brush my teeth.”

0/0

to brush one's teeth
βουρτσίζω τα δόντια μου
“After getting dressed, I have breakfast and brush my teeth.”

0/0

to go to work
πηγαίνω στη δουλειά
“I go to work by bus.”

During the day

Κατά τη διάρκεια της ημέρας


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to eat lunch τρώω μεσημεριανό “I eat lunch in the staff canteen.”

0/0

to eat a snack τρώω ένα σνακ “If I am hungry, I eat a snack at my desk.”

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to eat lunch
τρώω μεσημεριανό
“I eat lunch in the staff canteen.”

0/0

to eat a snack
τρώω ένα σνακ
“If I am hungry, I eat a snack at my desk.”

In the evening

Το απόγευμα


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to leave work φεύγω από τη δουλειά “I leave work around 5.30pm and drive home.”

0/0

to eat dinner τρώω βραδινό “I eat dinner when I get home from work.”

0/0

to relax χαλαρώνω “I like to relax in the evenings by reading a book.”

0/0

to set an alarm βάζω το ξυπνητήρι “Before I go to bed, I set an alarm to make sure I wake up on time to get ready for work.”

0/0

to go to bed πηγαίνω στο κρεβάτι “Before I go to bed, I set an alarm to make sure I wake up on time to get ready for work.”

0/0

to go to sleep πηγαίνω για ύπνο “I try to go to sleep by around 10pm else I’ll be tired the next day.”

0/0

to fall asleep αποκοιμιέμαι “I rarely have difficulty falling asleep.”

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to leave work
φεύγω από τη δουλειά
“I leave work around 5.30pm and drive home.”

0/0

to eat dinner
τρώω βραδινό
“I eat dinner when I get home from work.”

0/0

to relax
χαλαρώνω
“I like to relax in the evenings by reading a book.”

0/0

to set an alarm
βάζω το ξυπνητήρι
“Before I go to bed, I set an alarm to make sure I wake up on time to get ready for work.”

0/0

to go to bed
πηγαίνω στο κρεβάτι
“Before I go to bed, I set an alarm to make sure I wake up on time to get ready for work.”

0/0

to go to sleep
πηγαίνω για ύπνο
“I try to go to sleep by around 10pm else I’ll be tired the next day.”

0/0

to fall asleep
αποκοιμιέμαι
“I rarely have difficulty falling asleep.”


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.


Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής