Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Στο σπίτι Τύποι κατοικιών

Τύποι κατοικιών

Types of residential property

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Τύποι κατοικιών

Types of residential property


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a house σπίτι ‘They live in a three-bedroom house.’

0/0

a detached house μονοκατοικία ‘We live in a detached house with a small garden.’

0/0

a semi-detached house ημι-ανεξάρτητο σπίτι ‘We live in a semi-detached house with neighbours on one side.’

American English = ‘a duplex’

0/0

a flat διαμέρισμα ‘I’m in the process of buying a flat.’

Has the same meaning as ‘an apartment’

0/0

a bungalow μπάνγαλοου ‘I can’t decide whether to buy a bungalow or an apartment.’

American English = ‘a ranch house’
Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a house
σπίτι
‘They live in a three-bedroom house.’

0/0

a detached house
μονοκατοικία
‘We live in a detached house with a small garden.’

0/0

a semi-detached house
ημι-ανεξάρτητο σπίτι
‘We live in a semi-detached house with neighbours on one side.’

American English = ‘a duplex’

0/0

a flat
διαμέρισμα
‘I’m in the process of buying a flat.’

Has the same meaning as ‘an apartment’

0/0

a bungalow
μπάνγαλοου
‘I can’t decide whether to buy a bungalow or an apartment.’

American English = ‘a ranch house’


Αυτό το φύλλο εργασίας είναι μέρος της γενικής εκπαίδευσης που παρέχουμε για το Λεξιλόγιο των Αγγλικών. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα του test λεξιλογίου, παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή έναν Επαγγελματικό λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμό


Σχετικά links


Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής