Μέρη ενός ποδηλάτου

Parts of a bicycle

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Μέρη ενός ποδηλάτου

Parts of a bicycle


Τα αποτελέσματά σας Λεξιλόγιο Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a bell κουδούνι ‘I’ve fitted a bell to my bicycle so that I can warn others of my approach.’

0/0

a brake φρένο ‘My bicycle has front and rear brakes’

0/0

a crossbar οριζόντιο δοκάρι ‘I’ve attached a water bottle to the crossbar of my bicycle.’

0/0

a gear ταχύτητα ‘How many gears does your bicycle have?’

0/0

handlebars τιμόνι ‘My bike isn’t very comfortable to ride. I think I need to adjust the height of the handlebars.’

0/0

a saddle σέλα ‘My saddle was stolen when I left my bicycle outside the railway station.’

0/0

a spoke ακτίνα ‘One of the spokes on my back wheel is broken.’

0/0

a tyre λάστιχο ‘I’ve fitted new tyres to my bike to improve grip in wet weather.’

American English = ‘a tire’

0/0

a wheel ρόδα ‘My wheel buckled when I rode over a pothole.’

Τα αποτελέσματά σας Λεξιλόγιο, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a bell
κουδούνι
‘I’ve fitted a bell to my bicycle so that I can warn others of my approach.’

0/0

a brake
φρένο
‘My bicycle has front and rear brakes’

0/0

a crossbar
οριζόντιο δοκάρι
‘I’ve attached a water bottle to the crossbar of my bicycle.’

0/0

a gear
ταχύτητα
‘How many gears does your bicycle have?’

0/0

handlebars
τιμόνι
‘My bike isn’t very comfortable to ride. I think I need to adjust the height of the handlebars.’

0/0

a saddle
σέλα
‘My saddle was stolen when I left my bicycle outside the railway station.’

0/0

a spoke
ακτίνα
‘One of the spokes on my back wheel is broken.’

0/0

a tyre
λάστιχο
‘I’ve fitted new tyres to my bike to improve grip in wet weather.’

American English = ‘a tire’

0/0

a wheel
ρόδα
‘My wheel buckled when I rode over a pothole.’

Άλλα

Other


Τα αποτελέσματά σας Λεξιλόγιο Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a cycle helmet κράνος ποδηλάτου ‘It's important to wear a cycle helmet when cycling.’

0/0

a water bottle μπουκάλι νερού ‘I’ve lost my water bottle. I’ll see if I can buy another this evening.’

0/0

a spare tyre ρεζέρβα ‘I’m cycling across Dartmoor next week. I’ll take a spare tyre with me in case I get a flat tyre on the trip.’

Τα αποτελέσματά σας Λεξιλόγιο, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a cycle helmet
κράνος ποδηλάτου
‘It's important to wear a cycle helmet when cycling.’

0/0

a water bottle
μπουκάλι νερού
‘I’ve lost my water bottle. I’ll see if I can buy another this evening.’

0/0

a spare tyre
ρεζέρβα
‘I’m cycling across Dartmoor next week. I’ll take a spare tyre with me in case I get a flat tyre on the trip.’Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής