Σε ένα αγρόκτημα

On a farm

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Σε ένα αγρόκτημα

On a farm


Τα αποτελέσματά σας Λεξιλόγιο Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

an arable farm αρόσιτο αγρόκτημα ‘This is an arable farm. We grow a number of different types of crop.’

0/0

a barn στάβλος ‘We’re building a new barn to house all the farm equipment we’ve just bought.’

0/0

a combine harvester θεριζοαλωνιστική μηχανή ‘We need to buy a new combine harvester before harvest time.’

0/0

a cow shed στάβλος αγελάδων ‘The cow shed is next to the barn.’

0/0

a dairy farm αγρόκτημα γαλακτοπαραγωγής ‘I live on a dairy farm near the coast.’

0/0

a farmer αγρότης ‘The farmer has owned the farm for the past thirty years.’

0/0

a fence φράκτης ‘The fence is broken and needs repairing.’

0/0

a field χωράφι ‘Please make sure the gate is closed properly when you leave the field.’

0/0

a gate πόρτα ‘We need to repair the wooden gate. I think the hinges are broken.’

0/0

a pigsty χοιροστάσιο ‘The pigs are in the pigsty.’

0/0

a stable στάβλος ‘The new stables were built three years ago.’

0/0

a tractor τρακτέρ ‘We’ll be using a tractor to transport the crops to the barn.’

Τα αποτελέσματά σας Λεξιλόγιο, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

an arable farm
αρόσιτο αγρόκτημα
‘This is an arable farm. We grow a number of different types of crop.’

0/0

a barn
στάβλος
‘We’re building a new barn to house all the farm equipment we’ve just bought.’

0/0

a combine harvester
θεριζοαλωνιστική μηχανή
‘We need to buy a new combine harvester before harvest time.’

0/0

a cow shed
στάβλος αγελάδων
‘The cow shed is next to the barn.’

0/0

a dairy farm
αγρόκτημα γαλακτοπαραγωγής
‘I live on a dairy farm near the coast.’

0/0

a farmer
αγρότης
‘The farmer has owned the farm for the past thirty years.’

0/0

a fence
φράκτης
‘The fence is broken and needs repairing.’

0/0

a field
χωράφι
‘Please make sure the gate is closed properly when you leave the field.’

0/0

a gate
πόρτα
‘We need to repair the wooden gate. I think the hinges are broken.’

0/0

a pigsty
χοιροστάσιο
‘The pigs are in the pigsty.’

0/0

a stable
στάβλος
‘The new stables were built three years ago.’

0/0

a tractor
τρακτέρ
‘We’ll be using a tractor to transport the crops to the barn.’

Ζώα του αγροκτήματος

Farm animals


Τα αποτελέσματά σας Λεξιλόγιο Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a bull ταύρος ‘Be careful, there is a bull in the field.’

0/0

a chicken κοτόπουλο ‘We keep chickens and goats.’

0/0

a cow αγελάδα ‘We have two bulls on the farm.’

0/0

a horse άλογο ‘The horses are in the stable.’

0/0

a pig γουρούνι ‘There are pigs in the field.’

0/0

a sheep πρόβατο ‘We keep sheep and produce wool.’

The plural of ‘sheep‘ is ‘sheep‘: one sheep, two sheep
Τα αποτελέσματά σας Λεξιλόγιο, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a bull
ταύρος
‘Be careful, there is a bull in the field.’

0/0

a chicken
κοτόπουλο
‘We keep chickens and goats.’

0/0

a cow
αγελάδα
‘We have two bulls on the farm.’

0/0

a horse
άλογο
‘The horses are in the stable.’

0/0

a pig
γουρούνι
‘There are pigs in the field.’

0/0

a sheep
πρόβατο
‘We keep sheep and produce wool.’

The plural of ‘sheep‘ is ‘sheep‘: one sheep, two sheepΕκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής