Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Συζητώντας για μέρη Σε ένα αγρόκτημα

On a farm

Σε ένα αγρόκτημα

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

On a farm

Σε ένα αγρόκτημα


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

an arable farm αρόσιτο αγρόκτημα “This is an arable farm. We grow a number of different types of crop.”

0/0

a barn στάβλος “We’re building a new barn to house all the new farm equipment we’ve bought.”

0/0

a combine harvester θεριζοαλωνιστική μηχανή “We need to buy a new combine harvester before harvest time.”

0/0

a cow shed στάβλος αγελάδων “The cow shed is next to the barn.”

0/0

a dairy farm αγρόκτημα γαλακτοπαραγωγής “I live on a dairy farm near the coast.”

0/0

a farm αγρόκτημα “I live on a farm around ten miles from the nearest town.”

0/0

a farmer αγρότης “The farmer has owned the farm for the past thirty years.”

0/0

a fence φράκτης “The fence is broken and needs repairing.”

0/0

a field χωράφι “Please make sure the gate is closed properly when you leave the field.”

0/0

a gate πόρτα “Please make sure the gate is closed properly when you leave the field.”

0/0

a pigsty χοιροστάσιο “The pigs are in the pigsty.”

0/0

a stable στάβλος “The horses are in the stable.”

0/0

a tractor τρακτέρ “We’ll be using a tractor to transport the crops to the barn.”

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

an arable farm
αρόσιτο αγρόκτημα
“This is an arable farm. We grow a number of different types of crop.”

0/0

a barn
στάβλος
“We’re building a new barn to house all the new farm equipment we’ve bought.”

0/0

a combine harvester
θεριζοαλωνιστική μηχανή
“We need to buy a new combine harvester before harvest time.”

0/0

a cow shed
στάβλος αγελάδων
“The cow shed is next to the barn.”

0/0

a dairy farm
αγρόκτημα γαλακτοπαραγωγής
“I live on a dairy farm near the coast.”

0/0

a farm
αγρόκτημα
“I live on a farm around ten miles from the nearest town.”

0/0

a farmer
αγρότης
“The farmer has owned the farm for the past thirty years.”

0/0

a fence
φράκτης
“The fence is broken and needs repairing.”

0/0

a field
χωράφι
“Please make sure the gate is closed properly when you leave the field.”

0/0

a gate
πόρτα
“Please make sure the gate is closed properly when you leave the field.”

0/0

a pigsty
χοιροστάσιο
“The pigs are in the pigsty.”

0/0

a stable
στάβλος
“The horses are in the stable.”

0/0

a tractor
τρακτέρ
“We’ll be using a tractor to transport the crops to the barn.”

Farm animals

Ζώα του αγροκτήματος


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a bull ταύρος “Be careful, there is a bull in the field.”

0/0

a chicken κοτόπουλο “We keep chickens and goats.”

0/0

a cow αγελάδα “We have two bulls on the farm.”

0/0

a horse άλογο “The horses are in the stable.”

0/0

a pig γουρούνι “The pigs are in the pigsty.”

0/0

a sheep πρόβατο “We keep sheep and produce wool.”

Note the plural of “sheep” is “sheep”: one sheep, two sheep
Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a bull
ταύρος
“Be careful, there is a bull in the field.”

0/0

a chicken
κοτόπουλο
“We keep chickens and goats.”

0/0

a cow
αγελάδα
“We have two bulls on the farm.”

0/0

a horse
άλογο
“The horses are in the stable.”

0/0

a pig
γουρούνι
“The pigs are in the pigsty.”

0/0

a sheep
πρόβατο
“We keep sheep and produce wool.”

Note the plural of “sheep” is “sheep”: one sheep, two sheep


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής