Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Συζητώντας για μέρη Σε ένα αγρόκτημα

Σε ένα αγρόκτημα

On a farm

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Σε ένα αγρόκτημα

On a farm


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

an arable farm αρόσιτο αγρόκτημα ‘This is an arable farm. We grow a number of different types of crop.’

0/0

a barn στάβλος ‘We’re building a new barn to house all the farm equipment we’ve just bought.’

0/0

a combine harvester θεριζοαλωνιστική μηχανή ‘We need to buy a new combine harvester before harvest time.’

0/0

a cow shed στάβλος αγελάδων ‘The cow shed is next to the barn.’

0/0

a dairy farm αγρόκτημα γαλακτοπαραγωγής ‘I live on a dairy farm near the coast.’

0/0

a farmer αγρότης ‘The farmer has owned the farm for the past thirty years.’

0/0

a fence φράκτης ‘The fence is broken and needs repairing.’

0/0

a field χωράφι ‘Please make sure the gate is closed properly when you leave the field.’

0/0

a gate πόρτα ‘We need to repair the wooden gate. I think the hinges are broken.’

0/0

a pigsty χοιροστάσιο ‘The pigs are in the pigsty.’

0/0

a stable στάβλος ‘The new stables were built three years ago.’

0/0

a tractor τρακτέρ ‘We’ll be using a tractor to transport the crops to the barn.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

an arable farm
αρόσιτο αγρόκτημα
‘This is an arable farm. We grow a number of different types of crop.’

0/0

a barn
στάβλος
‘We’re building a new barn to house all the farm equipment we’ve just bought.’

0/0

a combine harvester
θεριζοαλωνιστική μηχανή
‘We need to buy a new combine harvester before harvest time.’

0/0

a cow shed
στάβλος αγελάδων
‘The cow shed is next to the barn.’

0/0

a dairy farm
αγρόκτημα γαλακτοπαραγωγής
‘I live on a dairy farm near the coast.’

0/0

a farmer
αγρότης
‘The farmer has owned the farm for the past thirty years.’

0/0

a fence
φράκτης
‘The fence is broken and needs repairing.’

0/0

a field
χωράφι
‘Please make sure the gate is closed properly when you leave the field.’

0/0

a gate
πόρτα
‘We need to repair the wooden gate. I think the hinges are broken.’

0/0

a pigsty
χοιροστάσιο
‘The pigs are in the pigsty.’

0/0

a stable
στάβλος
‘The new stables were built three years ago.’

0/0

a tractor
τρακτέρ
‘We’ll be using a tractor to transport the crops to the barn.’

Ζώα του αγροκτήματος

Farm animals


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a bull ταύρος ‘Be careful, there is a bull in the field.’

0/0

a chicken κοτόπουλο ‘We keep chickens and goats.’

0/0

a cow αγελάδα ‘We have two bulls on the farm.’

0/0

a horse άλογο ‘The horses are in the stable.’

0/0

a pig γουρούνι ‘There are pigs in the field.’

0/0

a sheep πρόβατο ‘We keep sheep and produce wool.’

The plural of ‘sheep‘ is ‘sheep‘: one sheep, two sheep
Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a bull
ταύρος
‘Be careful, there is a bull in the field.’

0/0

a chicken
κοτόπουλο
‘We keep chickens and goats.’

0/0

a cow
αγελάδα
‘We have two bulls on the farm.’

0/0

a horse
άλογο
‘The horses are in the stable.’

0/0

a pig
γουρούνι
‘There are pigs in the field.’

0/0

a sheep
πρόβατο
‘We keep sheep and produce wool.’

The plural of ‘sheep‘ is ‘sheep‘: one sheep, two sheep


Αυτό το φύλλο εργασίας είναι μέρος της γενικής εκπαίδευσης που παρέχουμε για το Λεξιλόγιο των Αγγλικών. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα του test λεξιλογίου, παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή έναν Επαγγελματικό λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμόΕκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής