Rodzajniki: a, an, the

(Articles: a, an, the)


Wstep

Rodzajników nieokreslonych uzywamy z blizej nieokreslonymi rzeczownikami w liczbie pojedynczej:
Rodzajnika okreslego uzywamy z okreslonymi rzeczownikami w liczbie pojedynczej, mnogiej oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi:
Przyklady:

Część I - rodzajniki nieokreslone

Rodzajników nieokreslonych uzywamy do okreslania rzeczy, które nie sa unikalne i przynaleza do wiekszej grupy: Rodzajnika "a" uzywamy z: Rodzajnika "an" uzywamy z: Przyklady:
Rodzajników nieokreslonych uzywamy z zaimkami ilosciowymi, na przyklad:
  • a few
  • a little
  • a lot

Praktyka

Uzupelnij zdania rodzajnikami "a" lub "an":

.
1)
We are buying    new car.

 
2)
Simon saw    elephant at the zoo.

 
3)
I am reading    good book at the moment.

 
4)
Do you drive    expensive car?

 

Część II - rodzajnik okreslony

Rodzajnika "the" uzywamy z: Na przykład:
Rodzajnika "the" uzywamy z rzeczownikami i przymiotnikami zaczynajacymi sie od samoglosek i spólglosek; w przypadku samoglosek wymowa ulegnie zmianie:
  • before a vowel e.g. 'the apples':
  • before a consonant e.g. 'the big house':

Praktyka

Uzupelnij zdania rodzajnikami "a", "an" lub "the":

.
1)
Where is    money I gave you?

 
2)
I will be there in    hour.

 
3)
This restaurant makes    best food in town.

 
4)
It wasn't    good film.

 

Dalsza praktyka

.
1)
It was ____ easy exam.
 

 

2)
This is ____ best book I've ever read.
 

 

3)
Would you like ____ cup of tea?
 

 

4)
____ oranges in Spain are very sweet.
 

 

5)
We saw ____ excellent film last night.
 

 

6)
Can you lend me ____ euro?
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video