Strona głównaGramatykaGrammar worksheets and testPoczątkującyCzas przeszły prosty

Czas przeszły prosty

(Past simple)


Wstep

Czasu przeszlego (Past Simple) uzywamy mówiac o:
Mozemy okreslic kiedy lub jak dlugo trwalo dane wydarzenie.

Przyklady:

Czesc I - Czas przeszly (Past Simple) , zdanie twierdzace

Czasowniki regularne w czasie przeszlym przyjmuja koncówke "-ed".

Na przykład:
I
You
He / She / It
We
They
walked to the office.
played tennis.
laughed.
washed the car.
(worry =) worried all day.

Nieregularne czasowniki uzywane do tworzenia czasu przeszlego róznia sie od swoich regularnych odpowiedników, dlatego trzeba sie ich nauczyc!

Na przykład:
I
You
He / She / It
We
They
fell off the wall.
forgot the keys.
left work early.
bought some new clothes.

Do czasowników nieregularnych naleza m.in.:

Czas przeszły prosty
I
You
He / She / It
We
They
did do
got get
went go
had have
heard hear
knew know
left leave
made make
said say
saw see
told tell
won win

Praktyka

 • My mother shopping yesterday. (go)
   
 • We in an apartment in Thailand. (stay)
   
 • Bob to the meeting by train. (travel)
   
 • I the news on the radio. (hear)
   

Czesc II - Czas przeszly (Past Simple), zdanie przeczace

Zdanie przeczace tworzymy przy uzyciu
"didn't (did not)" + czasownika w bezokoliczniku (bez "to")


Na przykład:
I
You
He / She / It
We
They
didn't buy any new shoes.
go to work yesterday.
play badminton last night.

Praktyka

 • Sarah the competition. (win)
   
 • We soup for dinner last night. (have)
   
 • They about the accident. (know)
   
 • I help with the project. (need)
   

Czesc III - Czas przeszly (Past Simple), pytanie

Pytanie tworzymy przy uzyciu
"did" + czasownika w bezokoliczniku (bez "to")

Pamietaj, aby umiescic "did" przed podmiotem: "Did you", "Did he"

Did you ask her to the party? Yes, I did. / No, I didn't (did not).
Did he visit the office yesterday? Yes, he did. / No, he didn't (did not).
Did they buy a new house? Yes, they did. / No, they didn't (did not).

Praktyka

 • you the quiz? (complete)
   
 • he you? (phone)
   
 • they your friends? (meet)
   
 • the film late? (finish)
   

Dalsza praktykaSprawdz wynik

Related links

Wiedzę na temat tej struktury gramatycznej przetestujesz w następujących ćwiczeniach:
 
 You might also be interested in:
 

Grammar
 

Gramatyka


Szybko zidentyfikuj i skup sie na zagadnieniach gramatycznych:
Improve your grammar
Vocabulary
 

Slownictwo


Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Practice your spelling using our three spelling tests:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video
Dictation exercises
 

Ćwiczenia ze słuchu


Szlifuj swoja umiejetnosc sluchania i poprawna pisownie dzieki naszym cwiczeniom ze sluchu:
Uzupełnij ze słuchu