Czas przeszły prosty

(Past simple)


Wstep

Czasu przeszlego (Past Simple) uzywamy mówiac o:
Mozemy okreslic kiedy lub jak dlugo trwalo dane wydarzenie.

Przyklady:

Czesc I - Czas przeszly (Past Simple) , zdanie twierdzace

Czasowniki regularne w czasie przeszlym przyjmuja koncówke "-ed".

Na przykład:
I
You
He / She / It
We
They
walked to the office.
played tennis.
laughed.
washed the car.
(worry =) worried all day.

Nieregularne czasowniki uzywane do tworzenia czasu przeszlego róznia sie od swoich regularnych odpowiedników, dlatego trzeba sie ich nauczyc!

Na przykład:
I
You
He / She / It
We
They
fell off the wall.
forgot the keys.
left work early.
bought some new clothes.

Do czasowników nieregularnych naleza m.in.:

Czas przeszły prosty
I
You
He / She / It
We
They
did do
got get
went go
had have
heard hear
knew know
left leave
made make
said say
saw see
told tell
won win

Praktyka

.
1)
My mother    shopping yesterday. (go)

 
2)
We    in an apartment in Thailand. (stay)

 
3)
Bob    to the meeting by train. (travel)

 
4)
I    the news on the radio. (hear)

 

Czesc II - Czas przeszly (Past Simple), zdanie przeczace

Zdanie przeczace tworzymy przy uzyciu
"didn't (did not)" + czasownika w bezokoliczniku (bez "to")


Na przykład:
I
You
He / She / It
We
They
didn't buy any new shoes.
go to work yesterday.
play badminton last night.

Praktyka

.
1)
Sarah    the competition. (win)

 
2)
We    soup for dinner last night. (have)

 
3)
They    about the accident. (know)

 
4)
I    help with the project. (need)

 

Czesc III - Czas przeszly (Past Simple), pytanie

Pytanie tworzymy przy uzyciu
"did" + czasownika w bezokoliczniku (bez "to")

Pamietaj, aby umiescic "did" przed podmiotem: "Did you", "Did he"

Did you ask her to the party? Yes, I did. / No, I didn't (did not).
Did he visit the office yesterday? Yes, he did. / No, he didn't (did not).
Did they buy a new house? Yes, they did. / No, they didn't (did not).

Praktyka

.
1)
   you    the quiz? (complete)

 
2)
   he    you? (phone)

 
3)
   they    your friends? (meet)

 
4)
   the film    late? (finish)

 

Dalsza praktyka

.
1)
I ____ fishing when I was young.
 

 

2)
Rick ____ the shop yesterday.
 

 

3)
____ to the cinema last week?
 

 

4)
Emily ____ the answer to the question.
 

 

5)
____ they ____ the museum?
 

 

6)
Robin ____ on time.
 

 


Create a free Getting Started account


Powiązane linki

W poniższych ćwiczeniach wykorzystano następujące struktury gramatyczne:
 
 To również może cię zainteresować:
 

Vocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video