Zdania względne

(Relative clauses)


Zaimki względne - część II

(Zobacz materiały wprowadzające)

where, whose, whom

Zdania względne informują nas o osobie lub rzeczy o której mówi rozmówca lub podają bardziej szczegółowe informacje na temat wspomnianej przez rozmówcę osoby lub rzeczy.

"Where", "whose" i "whom" to zaimki względne, które stosujemy aby:
Przykład

Zaimka "where" używamy do opisania miejsca:
   

Zaimka "whose" używamy do opisania przynależności; możemy też zastąpić nim przymiotniki dzierżawcze, takie jak "my", "his", "her", etc.:
   That’s the man whose dog bit me.

Zaimka "whose" używamy mówiąc o ludziach i rzeczach:
   That’s the school whose director was sacked for changing grades.

Zaimek "who" możemy zastąpić zaimkiem "whom", jeśli dopełenienie czasownika zawarte jest w zdaniu względnym, jak również z przyimkami:
   That’s the man whom I married.
   Marie is the woman with whom I work.

Zaimek "whom" używany jest głównie w języku formalnym, dlatego bardziej powszechne jest użycie zaimków "who" lub "that":
   That’s the man who I married.
   Marie is the woman that I work with.

Praktyka

Uzupełnij zdania przyimkami "where", "whose" lub "whom":

.
1)
Peter is the plumber    my sister employed.

 
2)
My father is the one    car was stolen.

 
3)
That’s the dog    ear is hurt.

 
4)
The Mermaid is the hotel    we got married.

 

Zdania względne

Istnieją dwa rodzaje zdań względnych: określające i nieokreślające.

Przykład

 1. Zdanie względne określające

  The man lives next door to me.

  Następujący urywek zdania wymaga podania większej ilości informacji: "The man" odnosi się do konkretnego człowieka, lecz bez dodatkowego wyjaśnienia nie będziemy w stanie odgadnąć kogo dokładnie opisuje rozmówca:

  The man who wants to marry my sister lives next door to me.

  Zdanie względne określające dostarcza informacji o człowieku, o którym mówi rozmówca.
   
 2. Zdanie względne nieokreślające

  William Shakespeare wrote 154 sonnets.

  Zdanie to występuje samodzielnie, ponieważ wiemy o kim mówi rozmówca. Jest to wyraźnie powiedziane: William Shakespeare. Jeśli jednak zdecydujemy się zawrzeć w naszej wypowiedzi więcej informacji, możemy to zrobić używając zdania względnego nieokreślonego:

  William Shakespeare, who died in 1616, wrote 154 sonnets.

  Zdanie względne nieokreślone jest zdaniem zawierającym informacje dodatkowe.

Zauważ, że zdanie względne nieokreślające jest oddzielone przecinkami.

Also, the relative pronoun that can only be used in a defining relative clause.

Praktyka

Czy w poniższych przykładach zdanie względne powinno być oddzielone przecinkami?

.
1)
Sylvester Stallone __ who was born in New York City __ is a famous American actor.
 

 

2)
The book __ that I’m reading __ is excellent.
 

 

3)
The storm __ which destroyed our roof __ was not forecast.
 

 

4)
My doctor __ whose grown-up children also work in medicine __ specializes in internal medicine.
 

 

Zdania względne bez "who", "that", "which"

W niektórych przypadkach możemy pominąć zaimki względne "who", "that" i "which". Możemy to zrobić, jeśli zaimek względny jest dopełnieniem, a nie podmiotem czasownika.

Przykład

Zaimek względny jako podmiot:

   The dog which ran away has been found.

   W powyższym zdaniu "the dog" jest podmiotem: "the dog ran away", a zatem użycie zaimka względnego jest niezbędne. Nie możemy powiedzieć:
   The dog ran away has been found.

Zaimek wzlędny jako dopełnienie:

   The gentleman that I interviewed didn't speak any Spanish.
   I interviewed the gentleman.

   W powyższym zdaniu "the gentleman" lub "that" jest dopełnieniem czasownika, więc możemy go pominąć:
   The gentleman I interviewed didn't speak any Spanish.

   The man who I saw on the bus was crying.
   I saw the man.
   The man I saw on the bus was crying.

   The flower which I picked in the park died.
   I picked the flower.
   The flower I picked in the park died.

Praktyka

Które z poniższy ch zdań wymagają użycia zaimka względnego?

.
1)
The dog that I found was injured.
 

 

2)
The tree, which is the oldest in the park, is diseased.
 

 

3)
The door which he started painting was rotten.
 

 

4)
The man who the boy robbed was elderly.
 

 

Dalsza praktyka

Wybierz właściwą odpowiedź a, b, c lub d:
.
1)
The school ____ I studied as a child was very small.
 

 

2)
My father ____ died when he was 92.
 

 

3)
The book ____ cover I designed was a bestseller.
 

 

4)
The dress ____ she wanted to buy was sold out.
 

 

5)
The person ____ he admires the most is his father.
 

 

6)
The computer ____ doesn’t work.
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video