Strona głównaGramatykaArkusze gramatyczne i testPoczątkującyCzas teraźniejszy złożony

Czas teraźniejszy złożony

(Present perfect)


Wstep

Czasu Present Perfect używamy do opisania przeszłości, jeśli ma ona wpływ na teraźniejszość, na przykład

Przyklady:

Forma 1 - Present Perfect - zdanie twierdzące

Aby utworzyć zdanie twierdzące w czasie Present Perfect, używamy
"have" + past participle.

Temat "have" past participle
I
You
We
They
have
've

been
to India.
He / She / It has
's

Formy past participle

W przypadku czasowników regularnych, formy past participle tworzymy poprzez dodanie końcówki "–d", "–ed" lub "–ied", na przykład:

czasowniki regularne
bezokolicznik   past participle  
receive received "-d" dla czasowników regularnych kończących się literą "e"
work worked "-ed" dla czasowników regularnych kończących się spółgłoską
study studied "-ied" dla czasowników regularnych kończących się spółgłoską i literą "y"

Formy past participle czasowników nieregularnych różnią się od swoich regularnych odpowiedników, dlatego trzeba się ich nauczyć, na przykład:

czasowniki nieregularne
bezokolicznik   past participle  
be been
do done
eat eaten
find found
go gone
grow grown
have had
make made
see seen

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie twierdzące w czasie Present Perfect:

 • I that movie three times. (see)
   
 • David and Sarah every day for their exams. (study)
   
 • Tom breakfast for us. (make)
   
 • Our company in the last five years. (grow)
   

Forma 2 - Present Perfect - zdanie przeczące

Aby utworzyć zdanie przeczące w czasie Present Perfect, używamy
"have not" + past participle.

Temat "have not" past participle
I
You
We
They
have not
haven't
've not

eaten
breakfast yet.
He / She / It has not
hasn't
's not

Przyklady:

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie przeczące w czasie Present Perfect:

 • I a holiday this year. (have)
   
 • Sarah to Italy before. (be)
   
 • He his homework yet. (do)
   
 • We Tom since last Friday. (see)
   

Forma 3 - Present Perfect - pytanie

Pytanie w czasie Present Perfect tworzymy przy użyciu
"have" + podmiotu + past participle.

"have" Temat past participle
Have I
you
we
they

seen
my purse?
Has he / she / it

Przyklady:

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc pytanie w czasie Present Perfect:

 • you Tom this week? (see)
   
 • Sarah to the airport yet? (go)
   
 • Clara dinner yet? (eat)
   
 • Who she to the party? (invite)
   

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:Sprawdz wynik

Informacje dodatkowe

Forma twierdząca czasu Present Perfect występuje często ze słowami "always" i "never".

Wprowadzenie słowa "never" wpływa na przeczący charakter zdania:

Temat   "have"   okres czasu   past participle  
I
You
We
They
have always
never
lived in the city.
He
She
It
has


Forma pytająca czasu Present Perfect występuje często ze słowami "always" i "ever".

"have"   Temat   okres czasu   past participle  
Have I
you
we
they
always
never
lived in the city.
Has he
she
it

Przyklady:

Powiązane linki

W poniższych ćwiczeniach wykorzystano następujące struktury gramatyczne:
 
 To również może cię zainteresować:
 

Vocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video

Utwórz konto
Dostep wedlug typu konta:

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
Slownictwo
 
Business English vocabulary exercises - save your score
 
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener słownictwa biznesowego
 

Trener idiomów
 

Testy z pisowni
 

Ćwiczenia z grafów i wykresów
 

Gramatyka
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
 
Ćwiczenia z odmiany czasowników
 

Ćwiczenia z okresów warunkowych
 

Ćwiczenia z czytania
 
Ćwiczenia z czytania
 

Ćwiczenia ze słuchania
 
Listening exercises (short-form) - save your score
 
Listening exercises (long-form)
 

Ćwiczenia ze słuchu
 
3 scenario-based exercises
 
52 additional scenario-based exercises
 

Skup się na gramatyce
 

Liczby
 

Lekcje wideo
 
4 video lessons
 
10 additional video lessons
 

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
 
Slownictwo
 
Business English vocabulary exercises - save your score
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
Trener słownictwa biznesowego

Trener idiomów

Testy z pisowni

Ćwiczenia z grafów i wykresów

 
Gramatyka
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
Ćwiczenia z odmiany czasowników

Ćwiczenia z okresów warunkowych

 
Ćwiczenia z czytania
 
Ćwiczenia z czytania

 
Ćwiczenia ze słuchania
 
Listening exercises (short-form) - save your score
Listening exercises (long-form)

 
Ćwiczenia ze słuchu
 
3 scenario-based exercises
52 additional scenario-based exercises

Skup się na gramatyce

Liczby

 
Lekcje wideo
 
4 video lessons
10 additional video lessons