Czas teraźniejszy złożony

(Present perfect)


Wstep

Czasu Present Perfect używamy do opisania przeszłości, jeśli ma ona wpływ na teraźniejszość, na przykład

Przyklady:

Forma 1 - Present Perfect - zdanie twierdzące

Aby utworzyć zdanie twierdzące w czasie Present Perfect, używamy
"have" + past participle.

Temat "have" past participle
I
You
We
They
have
've

been
to India.
He / She / It has
's

Formy past participle

W przypadku czasowników regularnych, formy past participle tworzymy poprzez dodanie końcówki "–d", "–ed" lub "–ied", na przykład:

czasowniki regularne
bezokolicznik   past participle  
receive received "-d" dla czasowników regularnych kończących się literą "e"
work worked "-ed" dla czasowników regularnych kończących się spółgłoską
study studied "-ied" dla czasowników regularnych kończących się spółgłoską i literą "y"

Formy past participle czasowników nieregularnych różnią się od swoich regularnych odpowiedników, dlatego trzeba się ich nauczyć, na przykład:

czasowniki nieregularne
bezokolicznik   past participle  
be been
do done
eat eaten
find found
go gone
grow grown
have had
make made
see seen

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie twierdzące w czasie Present Perfect:
.
1)
I    that movie three times. (see)

 
2)
David and Sarah    every day for their exams. (study)

 
3)
Tom    breakfast for us. (make)

 
4)
Our company    in the last five years. (grow)

 

Forma 2 - Present Perfect - zdanie przeczące

Aby utworzyć zdanie przeczące w czasie Present Perfect, używamy
"have not" + past participle.

Temat "have not" past participle
I
You
We
They
have not
haven't
've not

eaten
breakfast yet.
He / She / It has not
hasn't
's not

Przyklady:

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie przeczące w czasie Present Perfect:
.
1)
I    a holiday this year. (have)

 
2)
Sarah    to Italy before. (be)

 
3)
He    his homework yet. (do)

 
4)
We    Tom since last Friday. (see)

 

Forma 3 - Present Perfect - pytanie

Pytanie w czasie Present Perfect tworzymy przy użyciu
"have" + podmiotu + past participle.

"have" Temat past participle
Have I
you
we
they

seen
my purse?
Has he / she / it

Przyklady:

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc pytanie w czasie Present Perfect:
.
1)
   you    Tom this week? (see)

 
2)
   Sarah    to the airport yet? (go)

 
3)
   Clara    dinner yet? (eat)

 
4)
Who    she    to the party? (invite)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:
.
1)
They ____ my letter yet.
 

 

2)
____ David ____ his car keys?
 

 

3)
You are late. Where ____ you ____?
 

 

4)
James ____ at the company for five years.
 

 

5)
I ____ Clare for a long time.
 

 

6)
David ____ a beard.
 

 

Informacje dodatkowe

Forma twierdząca czasu Present Perfect występuje często ze słowami "always" i "never".

Wprowadzenie słowa "never" wpływa na przeczący charakter zdania:

Temat   "have"   okres czasu   past participle  
I
You
We
They
have always
never
lived in the city.
He
She
It
has


Forma pytająca czasu Present Perfect występuje często ze słowami "always" i "ever".

"have"   Temat   okres czasu   past participle  
Have I
you
we
they
always
never
lived in the city.
Has he
she
it

Przyklady:

Create a free Getting Started account


Powiązane linki

W poniższych ćwiczeniach wykorzystano następujące struktury gramatyczne:
 
 To również może cię zainteresować:
 

Vocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video