Αρχική Vocabulary Μάθημα προτάσεων Idioms Food / cooking / eating

Food / cooking / eating

Food / cooking / eating


This worksheet is part of our idiom trainer and includes:
  • example sentences so that you can see the vocabulary in context
  • an idiom test so that you can test your understanding of the vocabulary in this worksheet.
Please note that access to this trainer requires a Professional account - please create an account, or log in if you already have an account.

Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής