Αρχική Γραμματική μεσαίου επιπέδου Παρακείμενος Διαρκείας

Παρακείμενος Διαρκείας

(Present perfect continuous)


Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε τον παρακείμενο διαρκείας για να περιγράψουμε πράξεις που ξεκίνησαν στο παρελθόν και συνεχίζονται στο παρόν (και θα συνεχιστούν πιθανώς στο κοντινό μέλλον).

Τύπος

Για να σχηματίσουμε τον παρακείμενο διαρκείας, χρησιμοποιούμε το ρήμα "have" + "been" + τον τύπο "-ing" του κυρίως ρήματος

κατάφαση I / You / We / They have
've
been living in France for five years.
He / She / It has
's
άρνηση I / You / We / They have not
haven't
He / She / It has not
hasn't
ερώτηση Have I / You / We / They in France for five years?
Has He / She / It

Παραδείγματα


Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον καταφατικό, τον αρνητικό ή τον ερωτηματικό τύπο του παρακειμένου διαρκείας για το ρήμα στις αγκύλες:


 • She the bus to work while her car is being repaired. (take)
   
 • Tom and Sarah to London since they moved to the country. (not go)
   
 • I for my keys all morning but I still can’t find them. (look)
   
 • you English for long? (study)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον παρακείμενο διαρκείας:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Σχετικά links

Ίσως ενδιαφέρεστε και για το εξής:
 

 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες