Αρχική Γραμματική μεσαίου επιπέδου Μέλλοντας Διαρκείας

Μέλλοντας Διαρκείας

(Future continuous)


Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε το μέλλοντα διαρκείας για να περιγράψουμε μια πράξη που ξεκινά και συνεχίζεται στο μέλλον.

Τύπος

Για να σχηματίσουμε το μέλλοντα διαρκείας, χρησιμοποιούμε τον τύπο "will be"
+ "-ing" του κυρίως ρήματος


κατάφαση I / You / We / They
He / She / It
will be
'll be
waiting at the entrance.
άρνηση will not be
won't be
ερώτηση Will I / You / We / They
He / She / It
be at the entrance?

Παραδείγματα


Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον καταφατικό, τον αρνητικό ή τον ερωτηματικό τύπο του μέλλοντα διαρκείας για το ρήμα στις αγκύλες:


 • This year, I the holidays with my family. (spend)
   
 • Tom and Sarah the house this weekend. (paint)
   
 • She to the concert because her car is being repaired. (not drive)
   
 • Will you your team to the meeting? (bring)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον παρακείμενο διαρκείας:Έλεγξε τις απαντήσεις μου


 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες