Αρχική Γραμματική Αρχάριος Απλός Ενεστώτας

Απλός Ενεστώτας

(Present simple)


Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε τον απλό ενεστώτα

Μέρος 1 - Απλός ενεστώτας κατάφαση

Συνήθως χρησιμοποιούμε το βασικό τύπο του ρήματος για το "I" / "you" / "we" / "they". Για το "he" / "she" / "it", αλλάζουμε το ρήμα ώστε να λήγει σε "-s", "-es" ή "-ies".

Για παράδειγμα:
I
You
We
They
eat
play
watch
worry
He / She / It eats
plays
watches
worries

Παραδείγματα:


Εξάσκηση


 • The sky blue. (be)
   
 • Tom and Sarah three children. (have)
   
 • David to the cinema every weekend. (go)
   
 • I three languages. (speak)
   
 • Sarah English every evening. (study)
   
 • We cold in winter. (feel)
   
 • James and Susanna very tired. (be)
   
 • You never my birthday. (forget)
   
 • Jason television in the evenings. (watch)
   

Μέρος 2 - Απλός ενεστώτας άρνηση

Δεν αλλάζουμε το ρήμα στους αρνητικούς τύπους. Χρησιμοποιούμε το ρήμα "do" και το αλλάζουμε για το "he" / "she" / "it".

Για παράδειγμα:

I
You
We
They
do not
don't
drink milk.
He / She / It does not
doesn't

Εξάσκηση


 • They meat. (eat)
   
 • Cats cheese. (like)
   
 • Simon pets. (have)
   
 • We in the city. (live)
   

Μέρος 3 - Απλός ενεστώτας ερώτηση

Δεν αλλάζουμε το ρήμα στους ερωτηματικούς τύπους. Χρησιμοποιούμε το ρήμα "do" και το αλλάζουμε για το "he" / "she" / "it".

Ερώτηση:
Do I
You
We
They
drink milk?
Does He / She / It

Απάντηση:
Yes, I
You
We
They
do.
He / She / It does.
No, I
You
We
They
don't.
do not.
He / She / It doesn't.
does not.

Εξάσκηση


 • you any breakfast? (want)
   
 • they children? (have)
   
 • he the piano? (play)
   
 • we his address? (know)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Διάλεξε τη σωστή απάντηση για να συμπληρώσεις την πρόταση: a, b, c ή d.Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Ενδιάμεσο γλωσσικό σημείο

Επίσης χρησιμοποιούμε τον απλό ενεστώτα για όταν κάτι συμβαίνει στο μέλλον:

I
You
We
They
leave this evening.
He / She / It leaves

Παραδείγματα:

Κατάφαση My flight leaves tomorrow morning.
ʼρνηση Our flight doesn't leave tomorrow morning.
Ερώτηση Does her flight leave tomorrow morning?

Ενδιάμεσο γλωσσικό σημείο

Μερικές φορές χρησιμοποιούμε τον αρνητικό τύπο σε μια ερώτηση, συνήθως για να δείξουμε έκπληξη:

Do I
you
we
they
not drink milk?
Does he / she / it

Don't I
you
we
they
drink milk?
Doesn't he / she / it

Παραδείγματα:


 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες