Αρχική Γραμματική Προχωρημένος Συντελεσμένος Μέλλοντας

Συντελεσμένος Μέλλοντας

(Future perfect)


Εισαγωγή

Ο συντελεσμένος μέλλοντας χρησιμοποιείται για να μιλήσουμε για κάτι το οποίο θα, ή δεν θα, ολοκληρωθεί μέχρι ένα συγκεκριμένο χρόνο στο μέλλον.

Για παράδειγμα:
Όπως με τον απλό μέλλοντα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το “shall” στη θέση του “will” για τα υποκείμενα “I” («εγώ») και “we” («εμείς»): είναι πιο επίσημο και δεν είναι κοινό στην καθημερινή ομιλία.

Τύπος


"will" / "won't have" + παθητική μετοχή του κυρίως ρήματος.

Για παράδειγμα:

I
You
He / She / It
We
They
will have

will not have
won't have
completed the novel before the end of the year.

Will I
you
he / she / it
we
they
have completed the novel before the end of the year?

Εξάσκηση


 • they a new leader before the next election? (appoint)
   
 • I expect Mariam on that painting. She's always loved it. (bid)
   
 • In this heat, the ice before you can sculpt it. (melt)
   
 • We married for long when he leaves for Japan. (not be)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Διάλεξε τη σωστή απάντηση για να συμπληρώσεις την πρόταση: a, b, c ή d.Έλεγξε τις απαντήσεις μου


 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής