Αρχική Γραμματική Προχωρημένος Wish/if only

Wish/if only

(Wish/if only)


Εισαγωγή

"wish"

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το "wish":
"wish" / "if only"

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το "wish" και το "if only" για να εκφράσουμε μια απίθανη ή αδύνατη επιθυμία ή μια μετάνοια:

Η υποτακτική διάθεση


Οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν το "wish" και το "if only" είναι παραδείγματα της υποτακτικής διάθεσης, που χρησιμοποιείται για να εκφράσει απίθανες ή αδύνατες επιθυμίες (ή προτάσεις, χωρίς το "wish" / "if only"). Στην υποτακτική διάθεση, χρησιμοποιούμε μόνο το "were" (όχι το "was"):

Υποθετικές προτάσεις


Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το "wish" και το "if only" για να περιγράψουμε μια φανταστική ή απίθανη κατάσταση για το παρελθόν ή το παρόν, ακολουθούμενα από μια κύρια πρόταση που περιγράφει το φανταστικό αποτέλεσμα.

Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου(σύνδεσμος για το φύλλο εργασίας) για απίθανες επιθυμίες στο παρόν:
Τρίτο είδος υποθετικού λόγου (σύνδεσμος για το φύλλο εργασίας):

Τύπος - "wish"

Χρησιμοποιούμε τον απλό ενεστώτα του "wish" για να εκφράσουμε μια παροντική επιθυμία για κάτι στο μέλλον.


Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις χρησιμοποιώντας το "wish" και το ρήμα στις αγκύλες (όπου μπορεί να γίνει):

 • I with the manager, please. (speak)
   
 • She him a happy birthday.
   
 • He at the conference. (not present)
   
 • We you a happy anniversary.
   

Τύπος - "wish" / "if only"

Δε χρησιμοποιούμε το "if only" σε μορφή ερώτησης.
Τύπος:

Η υποτακτική διάθεση


Τύπος:


Υποθετικές προτάσεις


Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Σχετικά links

Ίσως ενδιαφέρεστε και για το εξής:
 

 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες