Αρχική Γραμματική Grammar worksheets and test Προχωρημένος Wish/if only

Wish/if only

(Wish/if only)


Εισαγωγή

"wish"

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το "wish":
"wish" / "if only"

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το "wish" και το "if only" για να εκφράσουμε μια απίθανη ή αδύνατη επιθυμία ή μια μετάνοια:

Η υποτακτική διάθεση


Οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν το "wish" και το "if only" είναι παραδείγματα της υποτακτικής διάθεσης, που χρησιμοποιείται για να εκφράσει απίθανες ή αδύνατες επιθυμίες (ή προτάσεις, χωρίς το "wish" / "if only"). Στην υποτακτική διάθεση, χρησιμοποιούμε μόνο το "were" (όχι το "was"):

Υποθετικές προτάσεις


Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το "wish" και το "if only" για να περιγράψουμε μια φανταστική ή απίθανη κατάσταση για το παρελθόν ή το παρόν, ακολουθούμενα από μια κύρια πρόταση που περιγράφει το φανταστικό αποτέλεσμα.

Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου(σύνδεσμος για το φύλλο εργασίας) για απίθανες επιθυμίες στο παρόν:
Τρίτο είδος υποθετικού λόγου (σύνδεσμος για το φύλλο εργασίας):

Τύπος - "wish"

Χρησιμοποιούμε τον απλό ενεστώτα του "wish" για να εκφράσουμε μια παροντική επιθυμία για κάτι στο μέλλον.


Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις χρησιμοποιώντας το "wish" και το ρήμα στις αγκύλες (όπου μπορεί να γίνει):

 • I with the manager, please. (speak)
   
 • She him a happy birthday.
   
 • He at the conference. (not present)
   
 • We you a happy anniversary.
   

Τύπος - "wish" / "if only"

Δε χρησιμοποιούμε το "if only" σε μορφή ερώτησης.
Τύπος:

Η υποτακτική διάθεση


Τύπος:


Υποθετικές προτάσεις


Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου


Grammar
 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
Improve your grammar
Vocabulary
 

Λεξιλόγιο


Εμπλουτίστε το λεξιλόγιό σας χρησιμοποιώντας τα τρία μαθήματα λεξιλογίου μας:Practice your spelling using our three spelling tests:
Μαθαίνω λεξιλόγιο
Video lessons
 

Video μαθήματα


Εστιάστε σε συγκεκριμένους τομείς των Αγγλικών για επαγγελματίες, χρησιμοποιώντας τα video μαθήματα μας:
 
Κάνω ένα βιντεομάθημα
Dictation exercises
 

Ασκήσεις υπαγόρευσης


Εξασκήστε τις ικανότητες σας να ακούτε και να γράφετε χρησιμοποιώντας τις ασκήσεις υπαγόρευσής μας:
Ολοκληρώνω ασκήσεις ορθογραφίας

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Λεξιλόγιο
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Business vocabulary trainer
 

Μάθημα προτάσεων
 

Spelling tests
 

Γραμματική
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Verb conjugation practice
 

Video μαθήματα
 
4 video lessons
 
10 additional video lessons
 

Ασκήσεις υπαγόρευσης
 
3 scenario-based exercises
 
30 additional scenario-based exercises
 

Εστιάζοντας στη γραμματική
 

Αριθμοί
 

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Λεξιλόγιο
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
Business vocabulary trainer

Μάθημα προτάσεων

Spelling tests

 
Γραμματική
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
Verb conjugation practice

 
Video μαθήματα
 
4 video lessons
10 additional video lessons

 
Ασκήσεις υπαγόρευσης
 
3 scenario-based exercises
30 additional scenario-based exercises

Εστιάζοντας στη γραμματική

Αριθμοί