ΑρχικήΓραμματικήΦυλλάδια εργασιών γραμματικής και τεστΑρχάριος'Going to' και 'will'

'Going to' και 'will'

('Going to' and 'will')


Εισαγωγή

Το "be going to" χρησιμοποιείται για να μιλήσουμε για
Για παράδειγμα:

Μέρος 1 - "be going to" κατάφαση

Χρησιμοποιούμε το ρήμα "be"
+ going to
+ το απαρέμφατο του κυρίως ρήματος (χωρίς το "to"): 'm (am), 's (is), 're (are).


Για παράδειγμα:

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό τύπο της κατάφασης του "be going to" του ρήματος στις αγκύλες.

 • Jenny French in the summer. (learn)
   
 • My mother and father to the party. (agree)
   
 • I some biscuits this afternoon. (bake)
   
 • He me a present. (bring)
   

Μέρος 2 - "be going to" άρνηση

Για να κάνουμε την πρόταση αρνητική, κάνουμε το ρήμα "be" αρνητικό:
'm not (am not), isn't (is not), aren't (are not)


Για παράδειγμα:

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό τύπο της άρνησης του "be going to" του ρήματος στις αγκύλες.

 • Tony his exams. (pass)
   
 • I pasta. (eat)
   
 • We online. (chat)
   
 • Sarah and David their father. (contact)
   

Μέρος 3 - "be going to" ερώτηση

Για να φτιάξουμε ερωτήσεις τοποθετούμε το ρήμα "be" πριν από το υποκείμενο

Για παράδειγμα:

Σύντομες απαντήσεις
Yes, I am.
No, am not.
'm not.
Yes, he, she, it is.
No, is not.
isn't.
Yes, you
we
they
are.
No, are not.
aren't.

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό τύπο της ερώτησης του "be going to" του ρήματος στις αγκύλες.

 • you your mistakes? (correct)
   
 • he the street? (cross)
   
 • they quickly? (decide)
   
 • it cold? (be)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Διάλεξε τη σωστή απάντηση για να συμπληρώσεις την πρόταση: a, b, c ή d.

Έλεγξε τις απαντήσεις μου


Vocabulary
 

Λεξιλόγιο


Vocabulary exercises:Εμπλουτίστε το λεξιλόγιό σας χρησιμοποιώντας τα τρία μαθήματα λεξιλογίου μας:Εξασκήστε την ορθογραφία σας χρησιμοποιώντας τα τρία τεστ ορθογραφίας μας:Εξάσκηση λεξιλογίου που σχετίζεται με διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις
Μαθαίνω λεξιλόγιο
Dictation exercises
 
Video lessons
 

Video μαθήματα


Εστιάστε σε συγκεκριμένους τομείς των Αγγλικών για επαγγελματίες, χρησιμοποιώντας τα video μαθήματα μας:
 
Κάνω ένα βιντεομάθημα

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιουργία λογαριασμού
Λεξιλόγιο
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Εκπαιδευτής επαγγελματικού λεξιλογίου
 

Μάθημα προτάσεων
 

Τεστ ορθογραφίας
 

Εξάσκηση στα διαγράμματα και τις γραφικές παραστάσεις
 

Γραμματική
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Εξάσκηση στην κλίση ρημάτων
 

Εξάσκηση στους υποθετικούς λόγους
 

Ασκήσεις ανάγνωσης
 
Ασκήσεις ανάγνωσης
 

Ακουστικές ασκήσεις
 
Ακουστικές ασκήσεις
 

Ασκήσεις υπαγόρευσης
 
3 scenario-based exercises
 
52 additional scenario-based exercises
 

Εστιάστε στη γραμματική
 

Αριθμοί
 

Video μαθήματα
 
4 video lessons
 
10 additional video lessons
 

Getting Started
Δωρεάν
Δημιουργία λογαριασμού
 
Λεξιλόγιο
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
Εκπαιδευτής επαγγελματικού λεξιλογίου

Μάθημα προτάσεων

Τεστ ορθογραφίας

Εξάσκηση στα διαγράμματα και τις γραφικές παραστάσεις

 
Γραμματική
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
Εξάσκηση στην κλίση ρημάτων

Εξάσκηση στους υποθετικούς λόγους

 
Ασκήσεις ανάγνωσης
 
Ασκήσεις ανάγνωσης

 
Ακουστικές ασκήσεις
 
Ακουστικές ασκήσεις

 
Ασκήσεις υπαγόρευσης
 
3 scenario-based exercises
52 additional scenario-based exercises

Εστιάστε στη γραμματική

Αριθμοί

 
Video μαθήματα
 
4 video lessons
10 additional video lessons