Αρχική Γραμματική Αρχάριος Επίθετα και αντωνυμίες: δεικτικές

Επίθετα και αντωνυμίες: δεικτικές

(Adjectives and pronouns: demonstrative)


Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε τα "this" / "that" / "these" / "those" σαν δεικτικά επίθετα και αντωνυμίες για να καθορίσουμε το πράγμα ή τα πράγματα για τα οποία μιλάμε.

Δεικτικά επίθετα: Δεικτικές αντωνυμίες:
ενικός αριθμός   πληθυντικός αριθμός  
κοντά this these
μακριά that those

Τύπος 1 – δεικτικά επίθετα

Χρησιμοποιούμε τα "this" / "that" / "these" / "those" σαν δεικτικά επίθετα με ένα ουσιαστικό:
δεικτικό επίθετο + ουσιαστικό.

Παραδείγματα:

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό δεικτικό επίθετο:

 • Whose is bag on the floor? (near)
   
 • I love flowers in the garden. (far)
   
 • How much are cakes? (near)
   
 • I want to buy leather chair. (far)
   

Τύπος 2 – δεικτικές αντωνυμίες

Χρησιμοποιούμε τα "this" / "that" / "these" / "those" σαν δεικτικές αντωνυμίες:


Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα "this" / "these" για να τα ξεχωρίσουμε από τα "that" / "those" και για να αποφύγουμε να επαναλάβουμε το ουσιαστικό:

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή δεικτική αντωνυμία:

 • Which of are yours? (near)
   
 • isn't my umbrella. (far)
   
 • is my mother's house. (near)
   
 • My sister bought all of . (far)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Σχετικά links

Ίσως ενδιαφέρεστε και για το εξής:
 

 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες