Αρχική Γραμματική Αρχάριος Συγκριτικός / Υπερθετικός βαθμός (than)

Συγκριτικός / Υπερθετικός βαθμός (than)

(Comparatives / superlatives (than))


Συγκριτικός βαθμός - εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε το συγκριτικό βαθμό για να συγκρίνουμε δύο ή περισσότερα πράγματα:

Συγκριτικός βαθμός - σχηματισμός

Κάνουμε συγκρίσεις με:
επίθετο σε συγκριτικό βαθμό + "than"
ή
"not as" + επίθετο σε θετικό βαθμό + "as".

Αν χρησιμοποιήσουμε "as" + επίθετο + "as" στην κατάφαση, αυτό σημαίνει ότι τα δύο πράγματα είναι ίδια:
Σχηματισμός συγκριτικού βαθμού επιθέτων
 1. Για μονοσύλλαβα επίθετα, όπως: big ή sad, διπλασιάζουμε το τελικό σύμφωνο και προσθέτουμε "er":
  • bigger
  • sadder
  Αν το επίθετο στο θετικό βαθμό λήγει σε διπλό σύμφωνο, απλά προσθέτουμε το "er":
  • smaller
  • taller
 2. Στα δισύλλαβα ή τα πολυσύλλαβα επίθετα βάζουμε το "more" (=περισσότερο) ή το "less" (=λιγότερο) πριν από το επίθετο:
  • more expensive, less expensive
  • more exciting, less exciting
 3. Στα δισύλλαβα επίθετα που λήγουν σε "y", διώχνουμε το "y" και προσθέτουμε "ier":
  • happier
  • crazier

Στα ανώμαλα επίθετα συγκριτικού βαθμού συμπεριλαμβάνονται:
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τροποποιητές πριν από τα επίθετα συγκριτικού βαθμού για να τα μετασχηματίσουμε ή να δώσουμε έμφαση:

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό τύπο του επιθέτου στις αγκύλες:

 • A new car is than an old car. (expensive)
   
 • Sophie is a singer than Maria. (good)
   
 • Maths is than physics. (easy)
   
 • A king is than a doctor. (rich)
   

Υπερθετικός βαθμός - εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε τον υπερθετικό βαθμό για να πούμε ότι κάτι είναι περισσότερο από όλα τα άλλα σε μια ομάδα:

Υπερθετικός βαθμός - σχηματισμός

Φτιάχνουμε τον υπερθετικό βαθμό με: "the" + επίθετο σε υπερθετικό βαθμό

Σχηματισμός επιθέτων υπερθετικού βαθμού Στα ανώμαλα επίθετα υπερθετικού βαθμού συμπεριλαμβάνονται:

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό τύπο του επιθέτου στις αγκύλες.

 • Paul is the singer in the group. (bad)
   
 • Mrs Smith is the teacher in the college. (amazing)
   
 • That man has the dog on our street. (wild)
   
 • That is the movie I have ever seen. (funny)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Περισσότερα γλωσσικά σημεία

Μερικές φορές μιλάμε για το πώς γίνεται κάτι και έτσι χρησιμοποιούμε επιρρήματα για να περιγράψουμε το ρήμα:

Σχετικά links

Ίσως ενδιαφέρεστε και για το εξής:
 

 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες