Αρχική Γραμματική μεσαίου επιπέδου Απλός Αόριστος vs. Αόριστος Διαρκείας

Απλός Αόριστος vs. Αόριστος Διαρκείας

(Past simple vs. past continuous)


Εισαγωγή

Απλός αόριστος

Χρησιμοποιούμε τον απλό αόριστο για να περιγράψουμε:
Αόριστος διαρκείας

Χρησιμοποιούμε τον αόριστο διαρκείας: Δε χρησιμοποιούμε τον αόριστο διαρκείας για συνήθειες στο παρελθόν: όχι "I was taking the bus to school."
Σύγκριση αορίστου διαρκείας με τον απλό αόριστο

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον απλό αόριστο και τον αόριστο διαρκείας με την ίδια δομή στην πρόταση, αλλά με διαφορετικές σημασίες:

Η χρήση του "when" και του "while" για να περιγράψουν πράξεις που συμβαίνουν ταυτόχρονα

"when" και απλός αόριστος

Χρησιμοποιούμε το "when" με τον απλό αόριστο για να περιγράψουμε δύο πράξεις, όπου η μία πράξη είναι το αποτέλεσμα μιας άλλης πράξης, ή συμβαίνει αμέσως μετά:
"when" with past continuous and past simple

Χρησιμοποιούμε το "when" με τον αόριστο διαρκείας και τον απλό αόριστο: "while"

Χρησιμοποιούμε το "while" με τον αόριστο διαρκείας για να περιγράψουμε μια διαρκή πράξη που βρίσκονταν σε πρόοδο ταυτόχρονα με μια άλλη πράξη, με χρήση είτε του απλού αορίστου είτε του αόριστου διαρκείας :

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις χρησιμοποιώντας τον τύπο του απλού αορίστου ή του αόριστου διαρκείας του ρήματος στις αγκύλες:

 • When he was younger, he his bicyle every day. (ride)
   
 • He a mountain when the storm began. (climb)
   
 • Who you to when I saw you last night? (speak)
   
 • I in Spain when my passport. (travel / lose)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Σχετικά links

Ίσως ενδιαφέρεστε και για το εξής:
 

 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες