Αρχική Γραμματική Αρχάριος Ελλειπτικά ρήματα: can/can't, could, will, shall

Ελλειπτικά ρήματα: can/can't, could, will, shall

(Modals: can/can't, could, will, shall)


Εισαγωγή - "μπορώ"

Χρησιμοποιούμε το "can":

Σχηματισμός - "can"

Χρησιμο ποιούμε το "can" + το απαρέμφατο του κυρίως ρήματος (χωρίς το "to").

κατάφαση I
You
We
They
She / He / It
can run very fast.
άρνηση can't
cannot

ερώτηση Can I
you
we
they
he / she / it
run very fast?
απάντηση Yes, can.
No, can't.
cannot.

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις χρησιμοποιώντας το σωστό τύπο του "can" και το ρήμα στις αγκύλες:

 • They my car this week. (not repair)
   
 • You my pen. (borrow)
   
 • you Russian? (speak)
   
 • We the bus. It's cheaper than the train. (take)
   

Εισαγωγή - "could"

Χρησιμοποιούμε το "could":

Form - "could"

Χρησιμοποιούμε το "could" + απαρέμφατο του κυρίως ρήματος (χωρίς "to").

κατάφαση I
You
We
They
She / He / It
could buy the tickets.
άρνηση couldn't
could not

ερώτηση Could I
you
we
they
he / she / it
buy the tickets?
απάντηση Yes, could.
No, couldn't.

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις χρησιμοποιώντας το σωστό τύπο του "could" και το ρήμα στις αγκύλες:

 • We to France next year. (go)
   
 • you the bag upstairs, please? (take)
   
 • I looked for the keys but I them. (not find)
   
 • I very well when I was a child. (swim)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου


 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες