Αρχική Γραμματική Αρχάριος Αντωνυμίες: υποκείμενο, αντικείμενο

Αντωνυμίες: υποκείμενο, αντικείμενο

(Pronouns: subject, object)


Εισαγωγή

Το υποκείμενο μιας πρότασης είναι το πρόσωπο ή το πράγμα που ενεργεί στο ρήμα:

I eat.
υποκείμενο ρήμα

Το αντικείμενο μιας πρότασης είναι το πρόσωπο ή το πράγμα που δέχεται την ενέργεια:

I eat apples.
υποκείμενο ρήμα αντικείμενο

or:

I eat them.
υποκείμενο ρήμα αντικείμενο

Το υποκείμενο και το αντικείμενο μιας πρότασης μπορούν να είναι ουσιαστικά ή αντωνυμίες:

Anna likes chocolate.
υποκείμενο (ουσιαστικό) ρήμα αντικείμενο (ουσιαστικό)

or:

She likes it.
υποκείμενο (αντωνυμία) ρήμα αντικείμενο (αντωνυμία)

Αντωνυμίες ως υποκείμενα και αντικείμενα

Υποκείμενο   Αντικείμενο  
1ο πρόσωπο ενικού αριθμού I me
2ο πρόσωπο ενικού και πληθυντικού αριθμού you you
3ο πρόσωπο ενικού αριθμού he him
she her
it it
1ο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού we us
3ο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού they them

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή προσωπική αντωνυμία.

 • My brother is clever. is a lawyer.
   
 • Ricardo and Guadalupe speak Spanish. are from Argentina.
   
 • often visit my aunt. She always bakes me a cake.
   
 • Clara is a doctor. works at the hospital.
   

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή αντωνυμία ως αντικείμενο.

 • Do you like oranges? No, I hate .
   
 • We are worried. Please help .
   
 • I don't like football. I never watch .
   
 • Robert is working here now. Do you like .
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Σχετικά links


 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες