Αρχική Γραμματική Αρχάριος Επίθετα και αντωνυμίες: κτητικές

Επίθετα και αντωνυμίες: κτητικές

(Adjectives and pronouns: possessive)


Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε κτητικά επίθετα και αντωνυμίες για να περιγράψουμε ιδιοκτησία (σε ποιον ανήκει κάτι).

Κτητικό επίθετο: Κτητική αντωνυμία:
υποκείμενο   κτητικό επίθετο   κτητική αντωνυμία  
I my mine
you (singular and plural) your your
she her hers
he his his
it its -*
we our ours
they their theirs
* σημείωσε ότι δεν υπάρχει κτητική αντωνυμία για το "it".

Μέρος 1: κτητικά επίθετα

Όπου χρησιμοποιούμε κτητικά επίθετα, αυτά πάντα χρησιμοποιούνται πριν από ένα ουσιαστικό:
κτητικό επίθετο + ουσιαστικό.

Παραδείγματα

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό κτητικό επίθετο για το υποκείμενο στις αγκύλες:

 • How big is family. (you)
   
 • They are parents. (I)
   
 • Please come to party. (we)
   
 • Those aren't shoes. (he)
   

Μέρος 2: κτητικές αντωνυμίες

Χρησιμοποιούμε τις κτητικές αντωνυμίες για να περιγράψουμε ιδιοκτησία, όταν το ουσιαστικό για το οποίο μιλάμε είναι σαφές, για παράδειγμα: Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε κτητικές αντωνυμίες μετά από το ουσιαστικό, για παράδειγμα όταν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πράγμα:
Παραδείγματα:

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή κτητική αντωνυμία για το υποκείμενο στις αγκύλες:

 • This isn't our order. It's . (they)
   
 • Is this bag ? (she)
   
 • Are these ? (you)
   
 • This room is . (we)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Σχετικά links

Ίσως ενδιαφέρεστε και για το εξής:
 

 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες