Αρχική Γραμματική μεσαίου επιπέδου Υπερσυντέλικος

Υπερσυντέλικος

(Past perfect)

Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε τον υπερσυντέλικο για να περιγράψουμε:
Παραδείγματα:

Τύπος

Σχηματίζουμε τον υπερσυντέλικο με το “had” + παθητική μετοχή:

κατάφαση I / You / We / They
He / She / It
'd
had
been there before.
άρνηση hadn't
had not

ερώτηση Had I / you / we / they
he / she / it
been there before?

Παραδείγματα


Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον υπερσυντέλικο των ρημάτων στις αγκύλες στην κατάφαση, την άρνηση ή την ερώτηση:


 • I to see him at the party last night but he wasn’t there. (expect)
   
 • They that it was raining when they left the house. (not realise)
   
 • he the company before he went for the interview? (research)
   
 • They didn’t receive my letter because I it to the wrong address. (send)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Περισσότερα γλωσσικά σημεία

Χρησιμοποιούμε τον υπερσυντέλικο με το "ever" / "never" για να περιγράψουμε την εμπειρία του υποκειμένου σε μια χρονική στιγμή στο παρελθόν (χρησιμοποιούμε τον παρακείμενο για να περιγράψουμε την εμπειρία του υποκειμένου μέχρι το παρόν):

κατάφαση I / You / We / They / She / He / It 'd
had
never been to Italy.
άρνηση hadn't
had not
ever

ερώτηση Had I / you / we / they / she / he / it ever been to Italy?

Create an account
Access by account type:

Getting Started
Free
Create account
General vocabulary trainer – save your score
 
Business vocabulary trainer
 
Idiom trainer
 
Grammar test - save your score
 
Video lessons - 4 lessons including English for emails and presentations
 
Video lessons - 10 additional video lessons including English for finance, strategy, M&A, job interviews
 
Dictation - 5 general English exercises
 
Dictation - 5 business English exercises
 
Getting Started
Free
Create account
 
General vocabulary trainer – save your score
 
Business vocabulary trainer
 
Idiom trainer
 
Grammar trainer - save your score
 
Video lessons - 4 lessons including English for emails and presentations
 
Video lessons - 10 additional video lessons including English for finance, strategy, M&A, job interviews
 
Dictation - 5 general English exercises
 
Dictation - 5 business English exercises