Αρχική Γραμματική μεσαίου επιπέδου Υπερσυντέλικος

Υπερσυντέλικος

(Past perfect)


Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε τον υπερσυντέλικο για να περιγράψουμε:
Παραδείγματα:

Τύπος

Σχηματίζουμε τον υπερσυντέλικο με το “had” + παθητική μετοχή:

κατάφαση I / You / We / They
He / She / It
'd
had
been there before.
άρνηση hadn't
had not

ερώτηση Had I / you / we / they
he / she / it
been there before?

Παραδείγματα


Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον υπερσυντέλικο των ρημάτων στις αγκύλες στην κατάφαση, την άρνηση ή την ερώτηση:


 • I to see him at the party last night but he wasn’t there. (expect)
   
 • They that it was raining when they left the house. (not realise)
   
 • he the company before he went for the interview? (research)
   
 • They didn’t receive my letter because I it to the wrong address. (send)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Περισσότερα γλωσσικά σημεία

Χρησιμοποιούμε τον υπερσυντέλικο με το "ever" / "never" για να περιγράψουμε την εμπειρία του υποκειμένου σε μια χρονική στιγμή στο παρελθόν (χρησιμοποιούμε τον παρακείμενο για να περιγράψουμε την εμπειρία του υποκειμένου μέχρι το παρόν):

κατάφαση I / You / We / They / She / He / It 'd
had
never been to Italy.
άρνηση hadn't
had not
ever

ερώτηση Had I / you / we / they / she / he / it ever been to Italy?

Σχετικά links

Ίσως ενδιαφέρεστε και για το εξής:
 

 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες