Αρχική Γραμματική Grammar worksheets and test μεσαίου επιπέδου Υπερσυντέλικος

Υπερσυντέλικος

(Past perfect)


Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε τον υπερσυντέλικο για να περιγράψουμε:
Παραδείγματα:

Τύπος

Σχηματίζουμε τον υπερσυντέλικο με το “had” + παθητική μετοχή:

Θετικά I / You / We / They
He / She / It
'd
had
been there before.
Αρνητικά hadn't
had not

ερώτηση Had I / you / we / they
he / she / it
been there before?

Παραδείγματα


Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον υπερσυντέλικο των ρημάτων στις αγκύλες στην κατάφαση, την άρνηση ή την ερώτηση:


 • I to see him at the party last night but he wasn’t there. (expect)
   
 • They that it was raining when they left the house. (not realise)
   
 • he the company before he went for the interview? (research)
   
 • They didn’t receive my letter because I it to the wrong address. (send)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Περισσότερα γλωσσικά σημεία

Χρησιμοποιούμε τον υπερσυντέλικο με το "ever" / "never" για να περιγράψουμε την εμπειρία του υποκειμένου σε μια χρονική στιγμή στο παρελθόν (χρησιμοποιούμε τον παρακείμενο για να περιγράψουμε την εμπειρία του υποκειμένου μέχρι το παρόν):

Θετικά I / You / We / They / She / He / It 'd
had
never been to Italy.
Αρνητικά hadn't
had not
ever

ερώτηση Had I / you / we / they / she / he / it ever been to Italy?


Grammar
 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
Improve your grammar
Vocabulary
 

Λεξιλόγιο


Εμπλουτίστε το λεξιλόγιό σας χρησιμοποιώντας τα τρία μαθήματα λεξιλογίου μας:Practice your spelling using our three spelling tests:
Μαθαίνω λεξιλόγιο
Video lessons
 

Video μαθήματα


Εστιάστε σε συγκεκριμένους τομείς των Αγγλικών για επαγγελματίες, χρησιμοποιώντας τα video μαθήματα μας:
 
Κάνω ένα βιντεομάθημα
Dictation exercises
 

Ασκήσεις υπαγόρευσης


Εξασκήστε τις ικανότητες σας να ακούτε και να γράφετε χρησιμοποιώντας τις ασκήσεις υπαγόρευσής μας:
Ολοκληρώνω ασκήσεις ορθογραφίας

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Λεξιλόγιο
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Business vocabulary trainer
 

Μάθημα προτάσεων
 

Spelling tests
 

Γραμματική
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Verb conjugation practice
 

Video μαθήματα
 
4 video lessons
 
10 additional video lessons
 

Ασκήσεις υπαγόρευσης
 
3 scenario-based exercises
 
30 additional scenario-based exercises
 

Εστιάζοντας στη γραμματική
 

Αριθμοί
 

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Λεξιλόγιο
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
Business vocabulary trainer

Μάθημα προτάσεων

Spelling tests

 
Γραμματική
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
Verb conjugation practice

 
Video μαθήματα
 
4 video lessons
10 additional video lessons

 
Ασκήσεις υπαγόρευσης
 
3 scenario-based exercises
30 additional scenario-based exercises

Εστιάζοντας στη γραμματική

Αριθμοί