Αρχική Γραμματική μεσαίου επιπέδου Επιρρήματα βαθμού

Επιρρήματα βαθμού

(Adverbs of degree)


Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε τα ποσοτικά επιρρήματα για να περιγράψουμε το βαθμό (έκταση ή ποσότητα) ενός επιθέτου, επιρρήματος ή ρήματος.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το "not" για να σχηματίσουμε μια άρνηση με μερικά ποσοτικά επιρρήματα.

Παραδείγματα

Τύπος - κατάφαση

Συνήθως βάζουμε το ποσοτικό επίρρημα πριν από το επίθετο, το επίρρημα ή το κυρίως ρήμα (μετά από τα βοηθητικά ρήματα), αλλά σε μερικές περιπτώσεις αυτό ακολουθεί, όπως φαίνεται στον πίνακα:

σημασία ποσοτικό επίρρημα επίθετο επίρρημα ρήμα
ένας υπερβολικός βαθμός too too long too loudly -
("I play football too" = "I play football as well")
ο μέγιστος βαθμός completely completely different - completely finish
or
finish completely
ένας πολύ μεγάλος βαθμός extremely extremely tiring extremely slowly -
ένας μεγαλύτερος / μικρότερος βαθμός από όλους τους άλλους most / least the most / least interesting the most / least carefully like (the) most
ένας μεγαλύτερος / μικρότερος βαθμός από έναν ή περισσότερους άλλους more / less more / less difficult more / less loudly read more / less
ένας μεγάλος βαθμός very very beautiful very well -
really really beautiful really well really enjoy
so so beautiful so well so enjoy
ένας μέσος βαθμός quite quite messy quite quietly quite like
ένας επαρκής ή αναμενόμενος βαθμός enough hot enough quickly enough cook enough
λίγο λιγότερο από τον επαρκή / αναμενόμενο βαθμό almost almost ready almost as quickly almost complete
nearly nearly finished nearly as quickly nearly complete

Τύπος - άρνηση

Αν χρησιμοποιήσουμε το "not" με ένα ποσοτικό επίρρημα, η αρνητική σημασία είναι για το ποσοτικό επίρρημα και δε σημαίνει απαραίτητα το αντίθετο του επιθέτου, του επιρρήματος ή του ρήματος που περιγράφει:
Τύπος

Στα επίθετα, χρησιμοποιούμε το "not" πριν από το ποσοτικό επίρρημα.

Στα επιρρήματα και τα ρήματα, χρησιμοποιούμε το "not" στον αρνητικό τύπο του ρήματος.

Στα ρήματα, μπορούμε να βάλουμε το ποσοτικό επίρρημα πριν από το κυρίως ρήμα και μετά από τα βοηθητικά ρήματα, ή μετά από το κυρίως ρήμα (π.χ. "She hasn't completely finished the meal." ή "She hasn't finished the meal completely."):

σημασία ποσοτικό επίρρημα επίθετο επίρρημα ρήμα
ένας υπερβολικός βαθμός too not too long not speak too loudly -
ο μέγιστος βαθμός completely not completely different - not completely finish
or
not finish completely
ένας μεγαλύτερος / μικρότερος βαθμός από όλους τους άλλους most / least not the most / least interesting not the most / least carefully e.g. I like this one (the) most
ένας μεγαλύτερος / μικρότερος βαθμός από όλους τους άλλους most / least not the most / least interesting not the most / least carefully not like the most
ένας μεγάλος βαθμός very not very beautiful not paint very well -
really not really beautiful not paint really well not really enjoy
so so beautiful not paint so well -
ένας επαρκής ή αναμενόμενος βαθμός enough not hot enough not quickly enough not cook enough

"not really" (=όχι πραγματικά) μπορεί επίσης να σημαίνει "not in reality" (=όχι στην πραγματικότητα):

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Σχετικά links


 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες