Strona głównaGramatykaArkusze gramatyczne i testZaawansowanyCzas przyszły złożony

Czas przyszły złożony

(Future perfect)


Wstep

Future Perfect uzywamy mówiac o czyms, co zostanie lub nie zostanie ukonczone do pewnego momentu w przyszlosci.

Na przykład:
W Future Simple mozemy uzyc "shall" zamiast "will" dla podmiotów "I" i "we": forma ta jest bardziej formalna, ale nie jest powszechna w mowie codziennej.

Forma


"will" / "won't have" + forma past participle czasownika glównego.

Na przykład:

I
You
He / She / It
We
They
will have

will not have
won't have
completed the novel before the end of the year.

Will I
you
he / she / it
we
they
have completed the novel before the end of the year?

Praktyka

.
1)
   they    a new leader before the next election? (appoint)

 
2)
I expect Mariam    on that painting. She's always loved it. (bid)

 
3)
In this heat, the ice    before you can sculpt it. (melt)

 
4)
We    married for long when he leaves for Japan. (not be)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdanie wybierajac poprawna odpowiedz: a, b, c lub d.
.
1)
At Christmas she ____ engaged for 5 years.
 

 

2)
____ before Friday?
 

 

3)
When he dies, he ____ a number of charities.
 

 

4)
I'm sure they ____ me a lot more times before we finish this project.
 

 

5)
The troops ____ thousands of miles by the end of the war.
 

 

6)
I ____ for hundreds of photos when this shoot finishes.
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video

Utwórz konto
Dostep wedlug typu konta:

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
Slownictwo
 
Business English vocabulary exercises - save your score
 
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener słownictwa biznesowego
 

Trener idiomów
 

Testy z pisowni
 

Ćwiczenia z grafów i wykresów
 

Gramatyka
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
 
Ćwiczenia z odmiany czasowników
 

Ćwiczenia z okresów warunkowych
 

Ćwiczenia z czytania
 
Ćwiczenia z czytania
 

Ćwiczenia ze słuchania
 
Listening practice questions - save your score
 
Ćwiczenia ze słuchania
 

Ćwiczenia ze słuchu
 
3 scenario-based exercises
 
52 additional scenario-based exercises
 

Skup się na gramatyce
 

Liczby
 

Lekcje wideo
 
4 video lessons
 
10 additional video lessons
 

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
 
Slownictwo
 
Business English vocabulary exercises - save your score
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
Trener słownictwa biznesowego

Trener idiomów

Testy z pisowni

Ćwiczenia z grafów i wykresów

 
Gramatyka
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
Ćwiczenia z odmiany czasowników

Ćwiczenia z okresów warunkowych

 
Ćwiczenia z czytania
 
Ćwiczenia z czytania

 
Ćwiczenia ze słuchania
 
Listening practice questions - save your score
Ćwiczenia ze słuchania

 
Ćwiczenia ze słuchu
 
3 scenario-based exercises
52 additional scenario-based exercises

Skup się na gramatyce

Liczby

 
Lekcje wideo
 
4 video lessons
10 additional video lessons