Czas przyszły złożony

(Future perfect)


Wstep

Future Perfect uzywamy mówiac o czyms, co zostanie lub nie zostanie ukonczone do pewnego momentu w przyszlosci.

Na przykład:
W Future Simple mozemy uzyc "shall" zamiast "will" dla podmiotów "I" i "we": forma ta jest bardziej formalna, ale nie jest powszechna w mowie codziennej.

Forma


"will" / "won't have" + forma past participle czasownika glównego.

Na przykład:

I
You
He / She / It
We
They
will have

will not have
won't have
completed the novel before the end of the year.

Will I
you
he / she / it
we
they
have completed the novel before the end of the year?

Praktyka

.
1)
   they    a new leader before the next election? (appoint)

 
2)
I expect Mariam    on that painting. She's always loved it. (bid)

 
3)
In this heat, the ice    before you can sculpt it. (melt)

 
4)
We    married for long when he leaves for Japan. (not be)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdanie wybierajac poprawna odpowiedz: a, b, c lub d.
.
1)
At Christmas she ____ engaged for 5 years.
 

 

2)
____ before Friday?
 

 

3)
When he dies, he ____ a number of charities.
 

 

4)
I'm sure they ____ me a lot more times before we finish this project.
 

 

5)
The troops ____ thousands of miles by the end of the war.
 

 

6)
I ____ for hundreds of photos when this shoot finishes.
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video