'Going to' i 'will'

('Going to' and 'will')


Wstep

"be going to" używamy mówiąc o
Na przykład:

Część I - "be going to" - zdanie twierdzące

Używamy czasownika "be"
+ going to
+ czasownika głównego w bezokoliczniku (bez "to"): 'm (am), 's (is), 're (are).


Na przykład:

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie twierdzące z "be going to".

.
1)
Jenny    French in the summer. (learn)

 
2)
My mother and father    to the party. (agree)

 
3)
I    some biscuits this afternoon. (bake)

 
4)
He    me a present. (bring)

 

Część II - "be going to" - zdanie przeczące

Zdanie przeczące tworzymy przy użyciu czasownika "be" w formie przeczącej:
'm not (am not), isn't (is not), aren't (are not)


Na przykład:

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie przeczące z "be going to".

.
1)
Tony    his exams. (pass)

 
2)
I    pasta. (eat)

 
3)
We    online. (chat)

 
4)
Sarah and David    their father. (contact)

 

Część III - "be going to" - pytania

Pytanie tworzymy stawiając czasownik "be" przed podmiotem

Na przykład:

Krótkie odpowiedzi
Yes, I am.
No, am not.
'm not.
Yes, he, she, it is.
No, is not.
isn't.
Yes, you
we
they
are.
No, are not.
aren't.

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc pytanie z "be going to".

.
1)
   you    your mistakes? (correct)

 
2)
   he    the street? (cross)

 
3)
   they    quickly? (decide)

 
4)
   it    cold? (be)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdanie wybierajac poprawna odpowiedz: a, b, c lub d.
.
1)
____ us when you leave?
 

 

2)
She ____ the fruit first.
 

 

3)
They ____ the steak.
 

 

4)
____ the suitcase?
 

 

5)
I ____ my future.
 

 

6)
My brothers ____ the letters.
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video