Strona główna Gramatyka średnio zaawansowany Czas przeszły prosty vs. przeszły ciągły

Czas przeszły prosty vs. przeszły ciągły

(Past simple vs. past continuous)


Wstep

Past Simple

Czasu Past Simple używamy do opisania:
Past Continuous

Czasu Past Continuous używamy: Czasu Past Continuous nie używa się do opisywania zwyczajów z przeszłości: nie "I was taking the bus to school."
Past Continuous vs. Past Simple

W niektórych zdaniach możemy użyć zarówno czasu Past Simple jak i Past Continuous; w obu przypadkach zdanie będzie miało zupełnie inne znaczenie:

Użycie spójników "when" i "while" do opisywania wydarzeń, które miały miejsce w tym samym czasie

"When" i Past Simple

Spójnika "when" używamy w czasie Past Simple, aby opisać dwie akcje, z których jedna jest wynikiem drugiej akcji, lub jeżeli doszło do niej natychmiast po wcześniejszej akcji:
"when" with past continuous and past simple

Spójnika "when" używamy w czasie Past Continuous oraz Past Simple: "while"

Spójnika "while" używamy w czasie Past Continuous, aby opisać trwającą akcję, która była już w trakcie wykonywania w tym samym czasie co inna akcja, używając Past Simple lub Past Continuous:

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach, tworząc zdanie w czasie Past Simple lub Past Continuous:

 • When he was younger, he his bicyle every day. (ride)
   
 • He a mountain when the storm began. (climb)
   
 • Who you to when I saw you last night? (speak)
   
 • I in Spain when my passport. (travel / lose)
   

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:Sprawdz wynik

Related links

You might also be interested in:
 

 

Gramatyka


Szybko zidentyfikuj i skup sie na zagadnieniach gramatycznych:
 
Matryca gramatyczna

Utwórz konto
Dostep wedlug typu konta:

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Trener idiomów
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego
 
Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
 
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Idiom trainer
 
Trener gramatyki – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego