Strona głównaGramatykaGrammar worksheets and testśrednio zaawansowanyCzas przeszły prosty vs. przeszły ciągły

Czas przeszły prosty vs. przeszły ciągły

(Past simple vs. past continuous)


Wstep

Past Simple

Czasu Past Simple używamy do opisania:
Past Continuous

Czasu Past Continuous używamy: Czasu Past Continuous nie używa się do opisywania zwyczajów z przeszłości: nie "I was taking the bus to school."
Past Continuous vs. Past Simple

W niektórych zdaniach możemy użyć zarówno czasu Past Simple jak i Past Continuous; w obu przypadkach zdanie będzie miało zupełnie inne znaczenie:

Użycie spójników "when" i "while" do opisywania wydarzeń, które miały miejsce w tym samym czasie

"When" i Past Simple

Spójnika "when" używamy w czasie Past Simple, aby opisać dwie akcje, z których jedna jest wynikiem drugiej akcji, lub jeżeli doszło do niej natychmiast po wcześniejszej akcji:
"when" with past continuous and past simple

Spójnika "when" używamy w czasie Past Continuous oraz Past Simple: "while"

Spójnika "while" używamy w czasie Past Continuous, aby opisać trwającą akcję, która była już w trakcie wykonywania w tym samym czasie co inna akcja, używając Past Simple lub Past Continuous:

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach, tworząc zdanie w czasie Past Simple lub Past Continuous:

 • When he was younger, he his bicyle every day. (ride)
   
 • He a mountain when the storm began. (climb)
   
 • Who you to when I saw you last night? (speak)
   
 • I in Spain when my passport. (travel / lose)
   

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:Sprawdz wynik


Grammar
 

Gramatyka


Szybko zidentyfikuj i skup sie na zagadnieniach gramatycznych:
Improve your grammar
Vocabulary
 

Slownictwo


Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Practice your spelling using our three spelling tests:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video
Dictation exercises
 

Ćwiczenia ze słuchu


Szlifuj swoja umiejetnosc sluchania i poprawna pisownie dzieki naszym cwiczeniom ze sluchu:
Uzupełnij ze słuchu