Strona główna Gramatyka Początkujący Przymiotniki i zaimki: dzierżawcze

Przymiotniki i zaimki: dzierżawcze

(Adjectives and pronouns: possessive)


Wstep

Przymiotników i zaimków dzierżawczych używamy do opisania przynależności (wskazując na to kto co posiada).

Przymiotnik dzierżawczy: Zaimek dzierżawczy:
podmiot   przymiotnik dzierżawczy   zaimek dzierżawczy  
I my mine
you (singular and plural) your your
she her hers
he his his
it its -*
we our ours
they their theirs
* Zauważ, że "it" nie posiada zaimka dzierżawczego.

Część I: przymiotniki dzierżawcze

Przymiotniki dzierżawcze występują zawsze przed rzeczownikami:
przymiotnik dzierżawczy + rzeczownik.

Przykłady

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi przymiotnikami dzierżawczymi dla podmiotów podanych w nawiasach:

 • How big is family. (you)
   
 • They are parents. (I)
   
 • Please come to party. (we)
   
 • Those aren't shoes. (he)
   

Część II: zaimki dzierżawcze

Zaimków dzierżawczych używamy do opisania przynależności , w przypadku gdy przedmiot rozmowy jest oczywisty, na przykład: Zaimki dzierżawcze mogą występować również po rzeczownikach, na przykład podczas opisywania konkretnej rzeczy:
Przyklady:

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami dzierżawczymi dla podmiotów podanych w nawiasach:

 • This isn't our order. It's . (they)
   
 • Is this bag ? (she)
   
 • Are these ? (you)
   
 • This room is . (we)
   

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:Sprawdz wynik

Related links

You might also be interested in:
 

 

Gramatyka


Szybko zidentyfikuj i skup sie na zagadnieniach gramatycznych:
 
Matryca gramatyczna

Utwórz konto
Dostep wedlug typu konta:

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Trener idiomów
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego
 
Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
 
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Idiom trainer
 
Trener gramatyki – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego