Strona główna Gramatyka średnio zaawansowany Czas teraźniejszy złożony ciągły

Czas teraźniejszy złożony ciągły

(Present perfect continuous)


Wstep

Czasu Present Perfect Continuous używamy do opisania akcji, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej (i prawdopodobnie będą trwały w najbliższej przyszłości).

Forma

Present Perfect Continuous tworzymy przy użyciu czasownika "have" + "been" + czasownika głównego w formie "-ing"

zdanie twierdzące I / You / We / They have
've
been living in France for five years.
He / She / It has
's
zdanie przeczące I / You / We / They have not
haven't
He / She / It has not
hasn't
pytanie Have I / You / We / They in France for five years?
Has He / She / It

Przykłady


Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie twierdzące, przeczące lub pytanie w czasie Present Perfect Continuous:


 • She the bus to work while her car is being repaired. (take)
   
 • Tom and Sarah to London since they moved to the country. (not go)
   
 • I for my keys all morning but I still can’t find them. (look)
   
 • you English for long? (study)
   

Dalsza praktyka

Uzupełnij zdania z Present Perfect Continuous:Sprawdz wynik

Related links

You might also be interested in:
 

 

Gramatyka


Szybko zidentyfikuj i skup sie na zagadnieniach gramatycznych:
 
Matryca gramatyczna

Utwórz konto
Dostep wedlug typu konta:

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Trener idiomów
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego
 
Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
 
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Idiom trainer
 
Trener gramatyki – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego