Czas teraźniejszy złożony ciągły

(Present perfect continuous)


Wstep

Czasu Present Perfect Continuous używamy do opisania akcji, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej (i prawdopodobnie będą trwały w najbliższej przyszłości).

Forma

Present Perfect Continuous tworzymy przy użyciu czasownika "have" + "been" + czasownika głównego w formie "-ing"

Pozytywny I / You / We / They have
've
been living in France for five years.
He / She / It has
's
Negatywny I / You / We / They have not
haven't
He / She / It has not
hasn't
pytanie Have I / You / We / They in France for five years?
Has He / She / It

Przykłady


Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie twierdzące, przeczące lub pytanie w czasie Present Perfect Continuous:

.
1)
She    the bus to work while her car is being repaired. (take)

 
2)
Tom and Sarah    to London since they moved to the country. (not go)

 
3)
I    for my keys all morning but I still can’t find them. (look)

 
4)
   you    English for long? (study)

 

Dalsza praktyka

Uzupełnij zdania z Present Perfect Continuous:
.
1)
I ____ money for my holiday.
 

 

2)
They ____ the roads for weeks.
 

 

3)
We ____ for long.
 

 

4)
James and Simon ____ every night this week.
 

 

5)
____ all weekend?
 

 

6)
Anna ____ in Canada since 2004.
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video