Zaimki: przedmiot, podmiot

(Pronouns: subject, object)


Wstep

Podmiotem w zdaniu jest osoba lub rzecz wykonująca daną czynność:

I eat.
Temat czasownik

Dopełnieniem w zdaniu jest osoba lub rzecz przyjmująca daną czynność:

I eat apples.
Temat czasownik dopełnienie

or:

I eat them.
Temat czasownik dopełnienie

Podmiotem i dopełnieniem w zdaniu mogą być rzeczowniki lub zaimki:

Anna likes chocolate.
podmiot (rzeczownik) czasownik dopełnienie (rzeczownik)

or:

She likes it.
podmiot (zaimek) czasownik dopełnienie (zaimek)

Zaimki w funkcji podmiotu i dopełnienia

Temat   dopełnienie  
Pierwsza osoba liczby pojedynczej I me
Druga osoba liczby mnogiej you you
Trzecia osoba liczby pojedynczej he him
she her
it it
Pierwsza osoba liczby mnogiej we us
Trzecia osoba liczby mnogiej they them

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami w formie podmiotu.
.
1)
My brother is clever.    is a lawyer.

 
2)
Ricardo and Guadalupe speak Spanish.    are from Argentina.

 
3)
   often visit my aunt. She always bakes me a cake.

 
4)
Clara is a doctor.    works at the hospital.

 

Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami w funkcji dopełnienia.
.
1)
Do you like oranges? No, I hate    .

 
2)
We are worried. Please help    .

 
3)
I don't like football. I never watch    .

 
4)
Robert is working here now. Do you like    .

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:
.
1)
Can you hear ____ ?
 

 

2)
____ go out every Saturday.
 

 

3)
____ rains every day.
 

 

4)
____ catch ____ in the sea.
 

 

5)
My dog loves ____ .
 

 

6)
____ called ____.
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video