Strona główna Gramatyka Początkujący Zaimki: przedmiot, podmiot

Zaimki: przedmiot, podmiot

(Pronouns: subject, object)


Wstep

Podmiotem w zdaniu jest osoba lub rzecz wykonująca daną czynność:

I eat.
podmiot czasownik

Dopełnieniem w zdaniu jest osoba lub rzecz przyjmująca daną czynność:

I eat apples.
podmiot czasownik dopełnienie

or:

I eat them.
podmiot czasownik dopełnienie

Podmiotem i dopełnieniem w zdaniu mogą być rzeczowniki lub zaimki:

Anna likes chocolate.
podmiot (rzeczownik) czasownik dopełnienie (rzeczownik)

or:

She likes it.
podmiot (zaimek) czasownik dopełnienie (zaimek)

Zaimki w funkcji podmiotu i dopełnienia

Podmiot   Dopełnienie  
Pierwsza osoba liczby pojedynczej I me
Druga osoba liczby mnogiej you you
Trzecia osoba liczby pojedynczej he him
she her
it it
Pierwsza osoba liczby mnogiej we us
Trzecia osoba liczby mnogiej they them

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami w formie podmiotu.

 • My brother is clever. is a lawyer.
   
 • Ricardo and Guadalupe speak Spanish. are from Argentina.
   
 • often visit my aunt. She always bakes me a cake.
   
 • Clara is a doctor. works at the hospital.
   

Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami w funkcji dopełnienia.

 • Do you like oranges? No, I hate .
   
 • We are worried. Please help .
   
 • I don't like football. I never watch .
   
 • Robert is working here now. Do you like .
   

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:Sprawdz wynik

Related links

You might also be interested in:
 

 

Gramatyka


Szybko zidentyfikuj i skup sie na zagadnieniach gramatycznych:
 
Matryca gramatyczna

Utwórz konto
Dostep wedlug typu konta:

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Trener idiomów
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego
 
Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
 
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Idiom trainer
 
Trener gramatyki – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego