Strona głównaGramatykaGrammar worksheets and testśrednio zaawansowanyCzas przyszły ciągły

Czas przyszły ciągły

(Future continuous)


Wstep

Future continuous używamy do opisania zdarzenia, które ma swój początek i koniec w przyszłości.

Forma

Future Continuous tworzymy przy pomocy "will be"
+ czasownika głównego w formie "-ing"


Pozytywny I / You / We / They
He / She / It
will be
'll be
waiting at the entrance.
Negatywny will not be
won't be
pytanie Will I / You / We / They
He / She / It
be at the entrance?

Przykłady


Praktyka

Uzupełnij zdania twierdzące, przeczące lub pytające odpowiednimi formami czasowników podanych w nawiasach:


 • This year, I the holidays with my family. (spend)
   
 • Tom and Sarah the house this weekend. (paint)
   
 • She to the concert because her car is being repaired. (not drive)
   
 • Will you your team to the meeting? (bring)
   

Dalsza praktyka

Uzupełnij zdania z Present Perfect Continuous:Sprawdz wynik


Grammar
 

Gramatyka


Szybko zidentyfikuj i skup sie na zagadnieniach gramatycznych:
Improve your grammar
Vocabulary
 

Slownictwo


Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Practice your spelling using our three spelling tests:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video
Dictation exercises
 

Ćwiczenia ze słuchu


Szlifuj swoja umiejetnosc sluchania i poprawna pisownie dzieki naszym cwiczeniom ze sluchu:
Uzupełnij ze słuchu