Czas teraźniejszy prosty

(Present simple)


Wstep

Czasu Present Simple używamy do opisania

Część I - Present Simple (zdanie twierdzące)

Dla "I" / "you" / "we" / "they" używamy zazwyczaj podstawowej formy czasownika. W przypadku "he" / "she" / "it" czasownik zmieniamy poprzez dodanie do niego końcówki "-s", "-es" lub "-ies".

Na przykład:
I
You
We
They
eat
play
watch
worry
He / She / It eats
plays
watches
worries

Przyklady:


Praktyka

.
1)
The sky    blue. (be)

 
2)
Tom and Sarah    three children. (have)

 
3)
David    to the cinema every weekend. (go)

 
4)
I    three languages. (speak)

 
5)
Sarah    English every evening. (study)

 
6)
We    cold in winter. (feel)

 
7)
James and Susanna    very tired. (be)

 
8)
You never    my birthday. (forget)

 
9)
Jason    television in the evenings. (watch)

 

Część II - Present Simple (zdanie przeczące)

Nie zmieniamy formy czasownika w zdaniach przeczących. Zmianie ulega jedynie czasownik "do" dla "he" / "she" / "it".

Na przykład:

I
You
We
They
do not
don't
drink milk.
He / She / It does not
doesn't

Praktyka

.
1)
They    meat. (eat)

 
2)
Cats    cheese. (like)

 
3)
Simon    pets. (have)

 
4)
We    in the city. (live)

 

Part III - Present Simple (pytanie )

Nie zmieniamy formy czasownika w pytaniach. Zmianie ulega jedynie czasownik "do" dla "he" / "she" / "it".

Pytanie:
Do I
You
We
They
drink milk?
Does He / She / It

Odpowiedź:
Yes, I
You
We
They
do.
He / She / It does.
No, I
You
We
They
don't.
do not.
He / She / It doesn't.
does not.

Praktyka

.
1)
   you    any breakfast? (want)

 
2)
   they    children? (have)

 
3)
   he    the piano? (play)

 
4)
   we    his address? (know)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdanie wybierajac poprawna odpowiedz: a, b, c lub d.
.
1)
____ English?
 

 

2)
Simon ____ coffee every morning.
 

 

3)
They ____ television.
 

 

4)
Sarah and Kate ____ tennis every Saturday.
 

 

5)
We never ____ to the theatre.
 

 

6)
____ sugar with your tea?
 

 

Informacje dla średniozaawansowanych

Czasu Present Simple używamy również do opisania przyszłych wydarzeń:

I
You
We
They
leave this evening.
He / She / It leaves

Przyklady:

Zdanie twierdzące My flight leaves tomorrow morning.
Zdanie przeczące Our flight doesn't leave tomorrow morning.
Pytanie Does her flight leave tomorrow morning?

Informacje dla średniozaawansowanych

Formy przeczącej używamy również w pytaniach, szczególnie kiedy chcemy okazać zaskoczenie:

Do I
you
we
they
not drink milk?
Does he / she / it

Don't I
you
we
they
drink milk?
Doesn't he / she / it

Przyklady:


Create a free Getting Started account


Powiązane linki

W poniższych ćwiczeniach wykorzystano następujące struktury gramatyczne:
 
 To również może cię zainteresować:
 

Vocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video