Przysłówki stopnia

(Adverbs of degree)


Wstep

Przysłówków stopnia używamy do określenia stopnia (zakresu lub liczby) przymiotnika, przysłówka lub czasownika.

Aby utworzyć przeczenie do przysłówka stopnia należy dodać słówko "not".

Przykłady

Forma - zdanie twierdzące

Przysłówki stopnia występują zwykle przed przymiotnikami, przysłówkami i czasownikami głównymi (po czasownikach posiłkowych), lecz w niektórych przypadkach kolejność słów ulega zmianie, co ukazuje poniższa tabela:

znaczenie przysłówek stopnia przymiotnik przysłówek czasownik
nadmierny stopień too too long too loudly -
("I play football too" = "I play football as well")
maksymalny stopień completely completely different - completely finish
or
finish completely
bardzo wysoki stopień extremely extremely tiring extremely slowly -
stopień wyższy / niższy niż wszystkie pozostałe most / least the most / least interesting the most / least carefully like (the) most
stopień wyższy / niższy niż jeden lub więcej pozostałych more / less more / less difficult more / less loudly read more / less
wysoki stopień very very beautiful very well -
really really beautiful really well really enjoy
so so beautiful so well so enjoy
umiarkowany stopień quite quite messy quite quietly quite like
odpowiedni lub oczekiwany stopień enough hot enough quickly enough cook enough
stopień nieco niższy niż odpowiedni almost almost ready almost as quickly almost complete
nearly nearly finished nearly as quickly nearly complete

Forma - zdanie przeczące

Jeżeli "not" występuje z przysłówkiem stopnia, przeczenie odnosi się do przysłówka stopnia i nie musi oznaczać przeciwieństwa przymiotnika, przysłówka lub czasownika, do którego nawiązuje:
Forma

W przypadku przymiotników, "not" występuje przed przysłówkami stopnia.

W przypadku przysłówków i czasowników, "not" służy do zaprzeczenia czasownika.

W przypadku czasowników, przysłówka stopnia możemy użyć przed czasownikiem głównym i po czasownikach posiłkowych lub po czasowniku głównym (np. "She hasn't completely finished the meal." lub "She hasn't finished the meal completely."):

znaczenie przysłówek stopnia przymiotnik przysłówek czasownik
nadmierny stopień too not too long not speak too loudly -
maksymalny stopień completely not completely different - not completely finish
or
not finish completely
stopień wyższy / niższy niż wszystkie pozostałe most / least not the most / least interesting not the most / least carefully e.g. I like this one (the) most
stopień wyższy / niższy niż wszystkie pozostałe most / least not the most / least interesting not the most / least carefully not like the most
wysoki stopień very not very beautiful not paint very well -
really not really beautiful not paint really well not really enjoy
so so beautiful not paint so well -
odpowiedni lub oczekiwany stopień enough not hot enough not quickly enough not cook enough

"not really" może posiadać to samo znaczenie, co "nie być w rzeczywistości... ":

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:
.
1)
That's a lovely jacket. It ____ you.
 

 

2)
They didn’t read the instructions ____.
 

 

3)
It's the ____ book I’ve ever read.
 

 

4)
He didn't arrive ____ to catch the train.
 

 

5)
The deadline has passed. It's ____ late to apply for the job.
 

 

6)
Could you walk ____ please?
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video