Strona główna Gramatyka Zaawansowany Wish/if only (chciałbym; życzyłbym sobie; pragnąłbym; żałuję, że; szkoda, że)

Wish/if only (chciałbym; życzyłbym sobie; pragnąłbym; żałuję, że; szkoda, że)

(Wish/if only)


Wstep

"wish"

"Wish" używamy aby:
"wish" / "if only"

"Wish" lub "if only" możemy użyć do opisania niemożliwego lub mało prawdopodobnego do zrealizowania życzenia lub przy wyrażaniu ubolewania:

Tryb łączący - subjunctive mood


Wyrażenia z "wish" i "if only" to przykłady trybu łączącego (subjunctive mood), którego używa się do wyrażenia mało prawdopodobnych lub niemożliwych do zrealizowania życzeń (lub poleceń, bez "wish" / "if only"). W trybie łączącym używamy czasownika "be" jedynie w liczbie mnogiej, tj. "were" (nie "was"):

Zdania warunkowe


"Wish" i "if only" możemy użyć do opisania wyobrażonego lub niemożliwego do zrealizowania warunku w odniesieniu do przeszłości lub teraźniejszości; po zdaniu warunkowym występuje zdanie główne, które opisuje wyobrażony rezultat.

Struktura drugiego okresu warunkowego (link do strony) dla niemożliwych do zrealizowania życzeń w odniesieniu do teraźniejszości:
Struktura trzeciego okresu warunkowego (link do strony):

Forma - "wish"

"Wish" w czasie Present Simple służy do opisania obecnego życzenia odnoszącego się do przyszłości.


Praktyka

Uzupełnij zdania słówkiem "wish" oraz właściwymi formami czasowników w nawiasach (tam gdzie jest to konieczne) :

 • I with the manager, please. (speak)
   
 • She him a happy birthday.
   
 • He at the conference. (not present)
   
 • We you a happy anniversary.
   

Forma - "wish" / "if only"

Zwrotu "if only" nie stosujemy w pytaniach.
Forma:

Tryb łączący - subjunctive mood


Forma:


Zdania warunkowe


Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:Sprawdz wynik

Related links

You might also be interested in:
 

 

Gramatyka


Szybko zidentyfikuj i skup sie na zagadnieniach gramatycznych:
 
Matryca gramatyczna

Utwórz konto
Dostep wedlug typu konta:

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Trener idiomów
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego
 
Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
 
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Idiom trainer
 
Trener gramatyki – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego