Future perfect continuous

(Future perfect continuous)


Wstep


Future Perfect Continuous używamy do opisania akcji ciągłej, będącej w trakcie wykonywania w danym punkcie w przyszłości.

Konstrukcji tej często używa się z przyimkiem "for", aby określić czas między chwilą, w której dana akcja miała swój początek, a momentem w przyszłości, w którym będzie kontynuowana lub w którym według naszych przewidywań dobiegnie końca.

Future Perfect Continuous może służyć do opisania akcji ciągłej, która według naszych przewidywań lub przekonań jest w trakcie wykonywania.

Przykłady

Forma

Future Perfect Continuous tworzymy przy użyciu "will have been" + czasownika głównego w formie "-ing" .

Pozytywny I
You
We
They
He / She / It
will have been waiting for 3 hours.
Negatywny won't have been
will not have been

pytanie Will I
you
we
they
he / she / it
have been waiting for 3 hours?

Future Perfect Continuous , używany w odniesieniu do przyszłych wydarzeń lub okresów czasu, występuje często z takimi wyrażeniami jak "when" lub "by the time (something happens)" oraz "for how long".

Przykłady


Praktyka

.
1)
By the time we move house at the end of the month, we    for several weeks. (pack)

 
2)
My parents    their new house this weekend. (decorate)

 
3)
If I can pass my exams, I    my time. (not waste)

 
4)
When you get home, for how long    you    ? (travel)

 

Dalsza praktyka

Wybierz odpowiedź a, b, c lub d, tworząc zdanie w Future Perfect Continuous:
.
1)
If it’s still raining tomorrow, it ____ all week.
 

 

2)
When Sara leaves London at the end of the year, she ____ in the city for ten years.
 

 

3)
David ____ his flight to be delayed.
 

 

4)
For how long ____ next week’s event?
 

 

5)
Emma ____ the film because she prefers comedies.
 

 

6)
For how long ____ the company when her contract finishes next year?
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video