Przyimki: czas i miejsce

(Prepositions: time and place)


Przyimki czasu

We use:
 
 
Przyimki czasu
at at 9.45am; at Easter; at the moment
in in August; in (the) summer; in 2012
on on Thursday; on 1st April 2012; on our anniversary

Praktyka


Uzupełnij zdania przyimkami "at", "in" lub "on".
.
1)
I'm getting married    June.

 
2)
Tom is arriving    Saturday.

 
3)
   the weekend, we usually go to the cinema.

 
4)
My brother was born    5th February 1976.

 

Przyimki miejsca

We use:
 
 
Przyimki miejsca
at at the doctor's; at work
in in the kitchen; in Paris
on on the shelf; on the roof

Praktyka


Uzupełnij zdania przyimkami "at", "in" lub "on".
.
1)
They were    the cinema last night.

 
2)
Your phone is    the table.

 
3)
I think she's    the dining room.

 
4)
Is Shelly    the supermarket?

 

Dalsza praktyka

Wybierz właściwą odpowiedź : a, b lub c.
.
1)
The meeting is ____ Tuesday 10th March.
 

 

2)
____ September, we're going to Italy.
 

 

3)
He usually leaves for work ____ 6am.
 

 

4)
John lives ____ Tokyo.
 

 

5)
Meet me ____ the library entrance.
 

 

6)
Is there a café ____ the ferry?
 

 

Informacje dodatkowe


  Przyimki z czasownikami ruchu :
 

Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video