Zaimki zwrotne

(Reflexive pronouns)


Wstep


Zaimki zwrotne występują w miejscu dopełnienia kiedy dopełnienie odnosi się do podmiotu zdania..

Forma

Poniższa tabela ukazuje zaimki zwrotne dla wszystkich form osobowych podmiotu:

Temat zaimek zwrotny
I myself
you (singular)
you (plural)
yourself
yourselves
we ourselves
they themselves
she herself
he himself
it itself

Przyimek by występuję zawsze przed zaimkiem zwrotnym:

Temat akcja (by) zaimek zwrotny
I did it (by) myself.
You (singular)
You (plural)
yourself.
yourselves.
We ourselves.
They themselves.
She herself.
He himself.
It itself.

Przyklady:


Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami zwrotnymi, używając by tam gdzie jest to możliwe:

.
1)
Simon taught    to play the guitar.

 
2)
Sarah asked me to go the cinema with her because she doesn't want to go    .

 
3)
They said they would help but they didn't so I had to clean the house    .

 
4)
We didn’t use an agent. We planned the trip    .

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdanie wybierajac poprawna odpowiedz: a, b, c lub d.
.
1)
Experts are not sure if the artist painted all the pictures ____.
 

 

2)
I like to sing to ____ when I’m cooking,
 

 

3)
She likes to study with the other students but sometimes she prefers to study ____.
 

 

4)
The machine is automatic. It turns ____ off if no one uses it.
 

 

5)
The garden looks beautiful. Did you do all the work ____.
 

 

6)
The residents had to collect the rubbish ____.
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video