Czasowniki modalne: muszę, trzeba, powinienem, powinienem był (must, have to, should, should have)

(Modals: must, have to, should, should have)


Should

"Should" używamy udzielając rady lub pytając o radę czy opinię w teraźniejszości:

Forma

"should" / "shouldn't" + czasownik w bezokoliczniku (bez "to")

Przykład

I
You
He, She, It
We
They
should do more exercise.
get a new car.
shouldn't
(should not)
smoke.
spend so much money.

Should I
you
he / she / it
we
they
get more qualifications?
wear something different?

Should have

"Should have" używamy wyrażając lub prosząc o opinię w teraźniejszości, dotyczącą czegoś, co miało miejsce w przeszłości:

Forma

"should" / "shouldn't have" + forma past participle czasownika głównego

Przykład

I
You
He / She / It
We
They
should have taken a taxi.
shouldn't have written that comment.

Should I
you
he / she / it
we
they
have worked overtime?

Praktyka

Udziel lub poproś o radę używając czasowników w nawiasach:

.
1)
He    the position. (accept)

 
2)
You    mobile phones in the classroom. (not allow)

 
3)
   we    that we cheated? (admit)

 
4)
They    work early yesterday. (not leave)

 

Have to

"Have to" używamy aby zaznaczyć, że ktoś jest do czegoś zobowiązany, zazwyczaj przez siłę wyższą; "have to" może posłużyć również do wyrażenia opinii:
Forma przecząca, "don't" / "doesn't" / "didn't have to", sugeruje że nie jesteś zobowiązany do zrobienia czegoś.

Forma

Odpowiednia forma czasownika "have" + "to" + bezokolicznik (bez "to")
or
The past simple of 'have' + to + infinitive (without to)

Przykład

I
You
We
They
have to leave the house early to catch the bus.
care for the children.
He / She / It has to
I
You
We
They
don't have to leave the house early to catch the bus.
care for the children.
He / She / It doesn't have to

Do I
you
we
they
have to work on Saturday?
Does he / she / it attend the conference?

I
You
He / She / It
We
They
had to leave the house early to catch the bus.
care for the children.
I
You
He / She / It
We
They
didn't have to leave the house early to catch the bus.
care for the children.

Did I
you
he / she / it
we
they
have to work on Saturday?
attend the conference?

Praktyka

Udziel lub poproś o radę używając czasowników w nawiasach:

.
1)
You    to the internet to send an email. (connect)

 
2)
Adrian    every weekend unless he wants to. (not train)

 
3)
   you    your passport at the border? (show)

 
4)
Amy    30 hours a week last year. (teach)

 

Must

"Must" używamy mówiąc o obowiązkach, zwykle spisanych w regulaminach i instrukcjach. Przy pomocy "must" możemy wyrazić także zdecydowane zalecenie:
Forma przecząca "mustn't" ("must not") sugeruje, że nie wolno Ci czegoś robić lub nie jest to zalecane.

Forma

"must" lub "mustn't" ("must not") + bezokolicznik (bez "to")

Przykład

I
You
He / She / It
We
They
must
mustn't
report the theft to the police immediately.
forget to transfer the money.

Must I
you
he / she / it
we
they
go?

Pytania z "must" są poprawne gramatycznie, jednak współcześnie częściej używa się formy "have to".

Nie istnieje przeszła forma "must" w odniesieniu do obowiązków.

Praktyka

Udziel lub poproś o radę używając czasowników w nawiasach:

.
1)
You    late for the train. (not be)

 
2)
We    their wedding anniversary. (celebrate)

 
3)
You    the application form in black ink. (complete)

 
4)
He    his dog chew the furniture. (not let)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdanie wybierajac poprawna odpowiedz: a, b, c lub d.
.
1)
You ____ remember to close the windows when you leave the house.
 

 

2)
You ____ eat fast food every day. It’s very bad for you.
 

 

3)
Maria ____ the operation but she was too scared. Now she’s very ill.
 

 

4)
Juan ____ visit Prague once a month for meetings, but he enjoys it.
 

 

5)
You ____ perform that song. It’s offensive.
 

 

6)
You ____ come with me. I’m happy to go alone.
 

 


Create a free Getting Started account


Powiązane linki

W poniższych ćwiczeniach wykorzystano następujące struktury gramatyczne:
 
 To również może cię zainteresować:
 

Vocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video