Strona główna Gramatyka średnio zaawansowany Czasowniki modalne: muszę, trzeba, powinienem, powinienem był (must, have to, should, should have)

Czasowniki modalne: muszę, trzeba, powinienem, powinienem był (must, have to, should, should have)

(Modals: must, have to, should, should have)


Should

"Should" używamy udzielając rady lub pytając o radę czy opinię w teraźniejszości:

Forma

"should" / "shouldn't" + czasownik w bezokoliczniku (bez "to")

Przykład

I
You
He, She, It
We
They
should do more exercise.
get a new car.
shouldn't
(should not)
smoke.
spend so much money.

Should I
you
he / she / it
we
they
get more qualifications?
wear something different?

Should have

"Should have" używamy wyrażając lub prosząc o opinię w teraźniejszości, dotyczącą czegoś, co miało miejsce w przeszłości:

Forma

"should" / "shouldn't have" + forma past participle czasownika głównego

Przykład

I
You
He / She / It
We
They
should have taken a taxi.
shouldn't have written that comment.

Should I
you
he / she / it
we
they
have worked overtime?

Praktyka

Udziel lub poproś o radę używając czasowników w nawiasach:

 • He the position. (accept)
   
 • You mobile phones in the classroom. (not allow)
   
 • we that we cheated? (admit)
   
 • They work early yesterday. (not leave)
   

Have to

"Have to" używamy aby zaznaczyć, że ktoś jest do czegoś zobowiązany, zazwyczaj przez siłę wyższą; "have to" może posłużyć również do wyrażenia opinii:
Forma przecząca, "don't" / "doesn't" / "didn't have to", sugeruje że nie jesteś zobowiązany do zrobienia czegoś.

Forma

Odpowiednia forma czasownika "have" + "to" + bezokolicznik (bez "to")
or
The past simple of 'have' + to + infinitive (without to)

Przykład

I
You
We
They
have to leave the house early to catch the bus.
care for the children.
He / She / It has to
I
You
We
They
don't have to leave the house early to catch the bus.
care for the children.
He / She / It doesn't have to

Do I
you
we
they
have to work on Saturday?
Does he / she / it attend the conference?

I
You
He / She / It
We
They
had to leave the house early to catch the bus.
care for the children.
I
You
He / She / It
We
They
didn't have to leave the house early to catch the bus.
care for the children.

Did I
you
he / she / it
we
they
have to work on Saturday?
attend the conference?

Praktyka

Udziel lub poproś o radę używając czasowników w nawiasach:

 • You to the internet to send an email. (connect)
   
 • Adrian every weekend unless he wants to. (not train)
   
 • you your passport at the border? (show)
   
 • Amy 30 hours a week last year. (teach)
   

Must

"Must" używamy mówiąc o obowiązkach, zwykle spisanych w regulaminach i instrukcjach. Przy pomocy "must" możemy wyrazić także zdecydowane zalecenie:
Forma przecząca "mustn't" ("must not") sugeruje, że nie wolno Ci czegoś robić lub nie jest to zalecane.

Forma

"must" lub "mustn't" ("must not") + bezokolicznik (bez "to")

Przykład

I
You
He / She / It
We
They
must
mustn't
report the theft to the police immediately.
forget to transfer the money.

Must I
you
he / she / it
we
they
go?

Pytania z "must" są poprawne gramatycznie, jednak współcześnie częściej używa się formy "have to".

Nie istnieje przeszła forma "must" w odniesieniu do obowiązków.

Praktyka

Udziel lub poproś o radę używając czasowników w nawiasach:

 • You late for the train. (not be)
   
 • We their wedding anniversary. (celebrate)
   
 • You the application form in black ink. (complete)
   
 • He his dog chew the furniture. (not let)
   

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdanie wybierajac poprawna odpowiedz: a, b, c lub d.Sprawdz wynik


 

Gramatyka


Szybko zidentyfikuj i skup sie na zagadnieniach gramatycznych:
 
Matryca gramatyczna

Utwórz konto
Dostep wedlug typu konta:

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Trener idiomów
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego
 
Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
 
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Idiom trainer
 
Trener gramatyki – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego