Składnia czasowników: -ing czy bezokolicznik

(Verb patterns: gerund or infinitive)


Wstep


Jeżeli użyjemy razem dwóch czasowników, np. w celu wyrażenia opinii lub zamiaru wobec danego działania, drugi czasownik przyjmie formę znaną jako gerund lub formę bezokolicznika z "to".

Gerund to forma czasownika z końcówką "–ing".

Istnieją czasowniki, które wymagają, aby występujący po nich czasownik przyjmował formę gerund, z kolei inne występują jedynie z czasownikiem w bezokoliczniku z "to".

Przyklady:

Występowanie z czasownikiem w formie gerund:
Występowanie z czasownikiem w bezokoliczniku z "to":
Występowanie zarówno z formą gerund jak i bezokolicznikiem z "to":

Forma


Nie ma zasad, które mówiłyby o tym kiedy po czasowniku należy wstawić gerund, a kiedy bezokolicznik, dlatego musimy się tego nauczyć na pamięć.

Poniżej znajdziecie odpowiednie przykłady (czasownik główny występuje tu w czasie teraźniejszym, ale w innych czasach angielskich formy drugiego czasownika są dokładnie takie same).


Praktyka

Wybierz opcję zawierającą poprawną odpowiedź:
.
1)
She loves ____ lots of books when she goes on holiday.
 

 

2)
We want ____ to Brazil in December.
 

 

3)
He didn't begin ____ on the project until this morning.
 

 

4)
Did they prefer ____ the food themselves?
 

 

Dalsza praktyka

Wybierz właściwą odpowiedź a, b, c lub d:
.
1)
She ____ early in the morning.
 

 

2)
He ____ the project before the deadline.
 

 

3)
They ____ in the race next year.
 

 

4)
I have promised ____ dinner tonight.
 

 

5)
Did they ____ in a hotel near the beach?
 

 

6)
He didn't ____ in the city.
 

 

Warto wiedzieć


Niektóre czasowniki mogą występować zarówno z czasownikiem w formie gerund jak i w bezokoliczniku, jednak każde z dwóch zdań będzie miało inne znaczenie:


Create a free Getting Started account


Powiązane linki

W poniższych ćwiczeniach wykorzystano następujące struktury gramatyczne:
 
 To również może cię zainteresować:
 

Vocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video