Strona główna Gramatyka średnio zaawansowany Składnia czasowników: -ing czy bezokolicznik

Składnia czasowników: -ing czy bezokolicznik

(Verb patterns: gerund or infinitive)


Wstep


Jeżeli użyjemy razem dwóch czasowników, np. w celu wyrażenia opinii lub zamiaru wobec danego działania, drugi czasownik przyjmie formę znaną jako gerund lub formę bezokolicznika z "to".

Gerund to forma czasownika z końcówką "–ing".

Istnieją czasowniki, które wymagają, aby występujący po nich czasownik przyjmował formę gerund, z kolei inne występują jedynie z czasownikiem w bezokoliczniku z "to".

Przyklady:

Występowanie z czasownikiem w formie gerund:
Występowanie z czasownikiem w bezokoliczniku z "to":
Występowanie zarówno z formą gerund jak i bezokolicznikiem z "to":

Forma


Nie ma zasad, które mówiłyby o tym kiedy po czasowniku należy wstawić gerund, a kiedy bezokolicznik, dlatego musimy się tego nauczyć na pamięć.

Poniżej znajdziecie odpowiednie przykłady (czasownik główny występuje tu w czasie teraźniejszym, ale w innych czasach angielskich formy drugiego czasownika są dokładnie takie same).


Praktyka

Wybierz opcję zawierającą poprawną odpowiedź:Sprawdz wynik

Dalsza praktyka

Wybierz właściwą odpowiedź a, b, c lub d:Sprawdz wynik

Warto wiedzieć


Niektóre czasowniki mogą występować zarówno z czasownikiem w formie gerund jak i w bezokoliczniku, jednak każde z dwóch zdań będzie miało inne znaczenie:


Related links

You might also be interested in:
 

 

Gramatyka


Szybko zidentyfikuj i skup sie na zagadnieniach gramatycznych:
 
Matryca gramatyczna

Utwórz konto
Dostep wedlug typu konta:

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Trener idiomów
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego
 
Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
 
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Idiom trainer
 
Trener gramatyki – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego