Strona główna Gramatyka Początkujący Spójniki i, lub, ale (and, or, but)

Spójniki i, lub, ale (and, or, but)

(Conjunctions and, or, but)

Wstep

and, or, but, so, because

Łączniki służą do łączenia zdań w jedno dłuższe zdanie:
"and" używamy przy dodawaniu elementów do listy: "or" używamy mówiąc o dodatkowych możliwościach: "but" używamy do ukazania kontrastu: "so" wskazuje na wynik danej sytuacji: "because" wskazuje na przyczynę:
Więcej przykładów

Przecinek stawiamy zazwyczaj przed "or", "but" i "so".

W długich listach stosujemy przecinki, umieszczając "and" przed ostatnią pozycją na liście: Łącznik "because" może występować na początku zdania:

Practice

Uzupełnij zdania właściwymi łącznikami.

 • I'm very good at sport, I'm terrible at maths.
   
 • The movie was bad, I left the cinema.
   
 • At university, he studied physics chemistry.
   
 • Mick can't drive, so he can take the train, he can take the bus.
   
 • Shelly didn't buy the car she didn't have enough money.
   

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:Sprawdz wynik

Create an account
Access by account type:

Getting Started
Free
Create account
General vocabulary trainer – save your score
 
Business vocabulary trainer
 
Idiom trainer
 
Grammar test - save your score
 
Video lessons - 4 lessons including English for emails and presentations
 
Video lessons - 10 additional video lessons including English for finance, strategy, M&A, job interviews
 
Dictation - 5 general English exercises
 
Dictation - 5 business English exercises
 
Getting Started
Free
Create account
 
General vocabulary trainer – save your score
 
Business vocabulary trainer
 
Idiom trainer
 
Grammar trainer - save your score
 
Video lessons - 4 lessons including English for emails and presentations
 
Video lessons - 10 additional video lessons including English for finance, strategy, M&A, job interviews
 
Dictation - 5 general English exercises
 
Dictation - 5 business English exercises