Spójniki i, lub, ale (and, or, but)

(Conjunctions and, or, but)


Wstep

and, or, but, so, because

Łączniki służą do łączenia zdań w jedno dłuższe zdanie:
"and" używamy przy dodawaniu elementów do listy: "or" używamy mówiąc o dodatkowych możliwościach: "but" używamy do ukazania kontrastu: "so" wskazuje na wynik danej sytuacji: "because" wskazuje na przyczynę:
Więcej przykładów

Przecinek stawiamy zazwyczaj przed "or", "but" i "so".

W długich listach stosujemy przecinki, umieszczając "and" przed ostatnią pozycją na liście: Łącznik "because" może występować na początku zdania:

Practice

Uzupełnij zdania właściwymi łącznikami.
.
1)
I'm very good at sport,    I'm terrible at maths.

 
2)
The movie was bad,    I left the cinema.

 
3)
At university, he studied physics    chemistry.

 
4)
Mick can't drive, so he can take the train,    he can take the bus.

 
5)
Shelly didn't buy the car    she didn't have enough money.

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:
.
1)
While my father was in Agra, he decided to visit the Taj Mahal ____ the Agra Fort.
 

 

2)
I wasn't invited to the party, ____ I didn't mind.
 

 

3)
____ she was tired, she went to bed early.
 

 

4)
Would you like to go to a restaurant, ____ shall I make something?
 

 

5)
She couldn't hear him, ____ he turned the television off.
 

 

6)
I finished the report late ____ my computer broke whilst I was writing it.
 

 


Create a free Getting Started account


Powiązane linki

W poniższych ćwiczeniach wykorzystano następujące struktury gramatyczne:
 
 To również może cię zainteresować:
 

Vocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video